Attila Óvoda

Az óvodáról

Intézményünk, a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda tagintézménye, az Attila Óvoda Nagykanizsa keleti lakótelepének szélén 1973-ban kezdte meg működését. Jelenleg 6 csoporttal, 150 férőhellyel működik.  Minden csoporttípus megtalálható óvodánkban: Kis, közép, nagy és vegyes életkorú csoport is
Programunk az alternatívák közül a „Differenciált óvodai bánásmód” és az „Óvodai nevelés verssel, mesével” című programok ötvözetéből tevődik össze, kiegészítve a helyi sajátosságokkal. Helyi Óvodai Nevelési Programunk olyan örök érvényű értékeket közvetít óvodásaink számára, mint a hagyományőrzés és hagyományápolás, a magyar anyanyelv, mese-és a mondavilág, tisztelet, szeretet, megbecsülés, elfogadás, a közösségben való együttélés és a környezettudatos életmód.
Az ésszerű, természetes életmódszervezés lehetőséget ad az „itt és most” helyzetek kihasználására. Munkánkban az óvodai foglalkozások iskolai jellegének kiküszöbölésére, a játszó gyermek presztízsének visszaszerzésére törekszünk. Életünket játékkal töltjük, ami egyben színtere az egész napos tanulásnak is.  Nyugodt, szeretetteljes légkörben eltöltött kellemes napokat teremtünk gyermekeink számára. Aktív, öntudatos gyerekeket nevelünk, akik nyitottságukat megőrizve léphetnek az iskolába. Nevelési célunk az óvodás korú gyermekek környezettudatos magatartásának és az egész életen át tartó tanulási képességeinek megalapozása. Megvalósításakor érvényre juttatjuk a magyar nemzeti kultúrát és hagyományt.
A beszokás a gyermek és a szülő igényeit figyelembe véve történik. Az óvónő-gyermek, gyermek-gyermek kapcsolatban tiszteletben tartjuk a gyermek aktív beilleszkedéshez való jogát.

Legfőbb nevelési elveink:

 • egyéni és differenciált bánásmód, a kivárás és bizalom stratégiája, 
 • figyelembe vesszük a gyermek érési és fejlődési ütemét,
 • a gyermek szociális fejlődésében a példaadás, a kölcsönös egymásra figyelés a meghatározó módszer,
 • fontosnak tartjuk az olyan személyi és tárgyi feltételek megteremtését, melyek az egyénre szabott fejlődés – fejlesztés kereteit biztosítják,
 • a testi szükségletek civilizált kielégítése alapvető szabályok betartásával mindenek előtt való,
 • napirendünkre a rugalmasság és folytonosság a jellemző,
 • segítőkészen állunk a család felé.

Helyi Óvodai Programunk kiemelt része, s ez által óvodai életünkben nagy hangsúlyt kap a környezet tevékeny megismerése, a környezettudatos magatartási forma alapjainak kialakítása. 1997 óta folyamatosan bővítjük a Fenntarthatóságra nevelés területein végzett nevelőmunkánkat.

Eredményeinkről röviden:

 • Óvodánk udvarának „Zöld szigetté” alakítását kert és tájépítő mérnök úr tervei alapján, irányításával a holisztikus látásmódot, a fenntarthatóság elveit közvetítve végeztük. A talaj cseréje és a domborzat kialakítása, a hatalmas homokfelület, a fa játszóeszközök beállítása, élő sövény labirintus nevelése, fűszeres és gyógynövényes kert gondozása, a komposztáló kialakítása valóban „Zöld játszó kertté”, a lakótelepből kiemelkedő szigetté varázsolta udvarunkat. A kert gondozásában (gereblyézés, talicskázás, ültetés, gyomlálás, komposztálás, stb.) a gyerekek nap, mint nap aktívan részt vesznek.  Minden év májusában terepi programként Életmód tábort szervezünk óvodásainknak a közeli Kendli majorban.Ez a munka, a körforgás a fenntarthatóság gyakorlati megvalósulását is jelenti. A Zöld Jeles Napok megünneplése, Környezetvédelmi játszó délelőttök felerősítik a mindennapok tevékenységeit és elveit. Zöld Óvoda címhez kapcsolódó „Flupi és a víz” és „Flupi és a levegő” programcsomagok bábjátéka, gyakorlatai és története közkedvelt a gyerekek között. Az ÖKO Pannon KHT. szelektív hulladékgyűjtést feldolgozó színezőit, feladatgyűjteményét második éve töltik ki nagyóvodásaink nagy lelkesedéssel. 
 • Évenként Környezetvédelmi Program terv és a Zöld Sziget Munkaközösség segíti és irányítja a fenntarthatóságra nevelés pedagógiai módszere és hangsúlyos területeit nevelőtestületünk számára.  
 • Udvarunk „Madárbarát kert” is egyben. Rendszeres madármegfigyelés, télen madáretetés, odúk kihelyezése és itatás bővíti tevékenységeinket.
 • Szelektív hulladékgyűjtés már kilenc éve folyik intézményünkbe. Minden óvodai csoportunkban papírt, intézményi szinten üveget és műanyagot, időszakosan többféle hulladékot gyűjtünk. Óvodásaink mellett családjaikat is bevonjuk ebbe a tevékenységbe, így közvetve az ő tudatformálásukban is részt veszünk.
 • Az Egészséges Óvodák Országos Hálózatához kapcsolódva családi sportdélutánt szervezünk minden gyereknapon. A Szülői Közösség támogatásával heti rendszerességgel Zöldség-gyümölcs napot tartunk. „Sószobát alakítottunk ki, amelyet óvodásainkkal rendszeresen látogatunk. Célja egészségmegőrző prevenció felső légúti, asztmás és allergiás betegségeknél.
 • 2010-ben tizedik alkalommal rendezzük meg nemzetközi Óvodapedagógiai (Integrációs) konferenciánkat
 • A Comenius I. Partnerközpontú Intézményi Modell-t kiépítettük, sikeres teljesítéséről oklevél tanúskodik. Tudatosan végzett minőségfejlesztő munka segíti, alakítja napi nevelő munkánkat.  
 • Mesetarisznya: Minden év január 7.-én, intézményünk névnapján drámajátékos mesenappal ünnepelünk óvodásainkkal.
 • Szolgáltatási rendszerünk a szülői és a gyermeki igény alapján, szülői egyetértéssel és támogatással folynak.

Szolgáltatásaink:

 • úszásoktatás,
 • drámapedagógia foglalkozás,
 • logopédiai fejlesztés és fejlesztő foglalkozás,
 • „ sószoba” a légúti betegségek megelőzésére,
 • gyógytestnevelés orvosi javaslat alapján.
 • 2006 és 2009 szeptemberében az Oktatási Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a „Zöld Óvoda” címet adományozta óvodánknak. 2010 januárjától pedig felkérte intézményünket a Zöld Óvoda Bázisintézményi teendők elvégzésére.
 • Eredményeink ismeretében a Környezetvédelmi Oktató Központok Országos Szövetsége (KOKOSZ) 2006-ban felvette tagjai sorába intézményünket. 2008. áprilisában az Óvodai Munkacsoport Országos Találkozóját tartottuk meg régiós szakmai érdeklődéssel.
 • Pedagógiai innovációként a Kompetencia Alapú Oktatócsomag egyes területei beépítésre kerültek 2007 őszén a HEFOP 3.1.4 „ A kompetencia alapú oktatás elterjesztése” és a 2.1.6. „Esély a sajátos nevelési igényű tanulóknak az óvodától a középiskoláig Nagykanizsán” című pályázatok keretein belül.
   

Attila Óvoda jeles napjai

Munkatársak

Név Beosztás
Farkas Róbertné tagóvoda-vezető
Horváth Judit óvónő
Katona Józsefné óvónő
Molnárné Kálmán Nikoletta óvónő
Németh Zoltánné óvónő
Novath Katalin óvónő
Pálfi Judit óvónő
Pirbus Henriett óvónő
Tiszai Zsuzsánna óvónő
Vizsy Lászlóné óvónő
Bencze Zsuzsanna takarító, kisegítő
Dörnyei Andrea dajka
Gór Ferencné pedagógiai asszisztens
Hajduk Zoltánné dajka
Palló Bernadett dajka
Törökné Hans Zsuzsanna dajka
Kondákor Andrea dajka

Elérhetőség

Cím

Nagykanizsa, Attila u. 7.
Óvodavezető Farkas Róbertné
Telefonszám:    93-312-201
E-mail cím:  attilaovoda@z-net.hu
Copyright (c) Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda 2010 - Minden jog fenntartva