Nagykanizsa Központi Óvoda

Attila tagóvoda

Központi Rózsa tagóvoda

Az óvodáról

Intézményünk, a Nagykanizsa Központi Óvoda tagintézménye, az Attila Tagóvoda Nagykanizsa keleti lakótelepének szélén 1973-ban kezdte meg működését. Jelenleg 5 csoporttal, 135 férőhellyel működik. Minden csoporttípus megtalálható óvodánkban: kis, közép, nagy és vegyes életkorú csoport is. Óvodánkban kiemelt jelentőségű a „Differenciált óvodai bánásmód” és az „Óvodai nevelés verssel, mesével”, kiegészítve a helyi sajátosságokkal. Tevékenységeink során olyan örök érvényű értékeket közvetítünk óvodásaink számára, mint a hagyományőrzés és hagyományápolás, a magyar anyanyelv, mese- és a mondavilág, tisztelet, szeretet, megbecsülés, elfogadás, a közösségben való együttélés és a környezettudatos életmód megalapozása.

Elsődleges céljaink:

 • a gyermek mindenek felett álló érdekeinek tiszteletben tartásával, nyugodt, kiegyensúlyozott légkör biztosítása, középpontban a gyermekkel,
 • törvényes és színvonalas intézményműködés,
 • céltudatos tervezés, megvalósítás, és értékelés a pedagógiai programnak megfelelően.
 • értelmi képességek-a segítő életmódra nevelés, erkölcsi nevelés és szociális képességek fejlesztése, beszélő környezet megteremtése, fenntartása,
 • differenciált fejlesztés megvalósítása,
 • egészséges és kulturált életmódra nevelés, személyes képességek fejlesztése
 • speciális kompetenciák fejlesztése alkotóképesség, tehetségcsírák kibontakoztatása,
 • a hátrányokkal küzdő gyermekek és családjaik segítése különös tekintettel a veszélyeztetett és a sajátos bánásmódot igénylő gyermekekre,
 • szülői házzal való pozitív kapcsolat megerősítése, kiszélesítése közös programok szervezésével,
 • minden gyermeket önmagához képest fejleszteni az egyéni sajátosságok figyelembe vételével, különös tekintettel az eltérő szociokulturális környezetből adódó hátrányok csökkentése,
 • tehetségígéretek azonosítása, kibontakoztatásának segítése,
 • sajátos arculat megőrzése,
 • a gyermekek környezettudatos magatartásának megalapozása,
 • a magyar nemzeti kultúra és néphagyomány megalapozása, éltetése,
 • a magyar anyanyelv, mese és mondavilág megismertetése, párnamese alkalmazása.

Elsődleges feladataink:

 • a fenntarthatóságra nevelés, a holisztikus látásmód,
 • szándékunk az, hogy az itt élő családokhoz is közelebb hozzuk a természetet,
 • a játék kitüntetett szerepének biztosítása,
 • a játék feltételeinek gazdagítása, kibontakoztatásának segítése, tevékenységének fokozása, az óvónő és gyermek együttjátszó tevékenységének megvalósítása,
 • a különböző játékfajtákban rejlő nevelési lehetőségek tudatos alkalmazása,
 • a szabad játék folyamatosságának biztosítása, különösen odafigyelve az SNI gyermekekre,
 • a „zöld tartalmak” közvetítése.

Környezettudatos tevékenységeink

 • Tagja vagyunk az „Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózatának. Szervesen kapcsolódik ehhez, hogy só szobát működtetünk. 2006-óta veszünk részt a KOKOSZ munkájában. 2009-ben a környezettudatos nevelésben elért eredményeinkért a Zala Megyei Önkormányzattól „Zöld Zala” minősítést kaptunk. Kollektívánk a” Zöld Óvoda” (2006. 2009. 2012.) illetve Örökös Zöld Óvoda (2013.) címet nyerte el. 2014 tavasza óta minősített referencia intézményként jó gyakorlattal rendelkezünk (TÁMOP 3.1.7-11/2).
 • Óvodánk udvarának „Zöld szigetté” alakítását kert és tájépítő mérnök úr tervei alapján, irányításával a fenntarthatóság elveit közvetítve végeztük. Óvodaudvarunk és kertünk madárbarát és pillangó kert is. Madárodúkat, fészkelő és búvóhelyet, itatót biztosítunk szárnyas barátainknak. Rendszeresen végzünk madármegfigyeléseket is.
 • Az udvaron álló öreg körtefánk védetté nyilvánítása jelenleg folyamatban van. Támogatjuk a régi fajta gyümölcsfák visszahonosítását, pl. Benedek Elek szülőházának kertjéből származó „kékalma”, házi berkenye, naspolya is megtalálható nálunk.
 • 2004-ben átfogó udvarrekonstrukciót valósítottunk meg a Magyar Pedagógiai Társaságtól „Zöld Óvoda Bázisintézményi” feladatokra kapott összegből növénysimogató és fűszerkertet hoztunk létre. Célunk az volt, hogy kis területen változatos növényvilágot ismertessünk meg óvodásainkkal. Legyen lehetőségük a különféle kerti tevékenységek, kerti munka megismerésére, gyakorlására. Minél több érzékszerv bevonásával szereznek tapasztalatot környezetükről, élményszerű ismeretekkel gazdagodnak. Óvodakertünkben a gyermekek megismerkednek az alapvető kerti szerszámokkal, kerti munkákkal, pl. gyomlálás, kapálás, locsolás, gereblyézés. Gondozzák a veteményeskert, a gyógy-és fűszernövényágyás növényeit, a hagymás növényeket. Figyelemmel kísérik a növények fejlődését, magtól-magig követik a növények életét. Téli időszakban csíráztatnak, hajtatnak és magot vetnek, palántát nevelnek, kiültetnek. Megismerik a környezetükben növő gyümölcsfákat, segítenek a szüretelésben. Nap energiájával működő aszalónk segítségével többféle aszalt gyümölcsöt is megkóstolhatnak, ugyanúgy, mint a gyógy- és fűszernövényekből készült gyógyteákat, pl. citromfű, kamilla. Kertünkben növő virágainkkal a csoportszobákat díszítjük.
 • Óvodánk egyik „Jó gyakorlata” keretében valamennyi óvodásunk részt vesz a Kendli majori életmód napokon. Ezzel a programmal közelebb hozzuk a városi gyermekek számára a falusi életformát, növény- és állatvilágot.
 • A szelektív hulladékgyűjtés folyamatos feladat az óvodánkban.
 • Örökös Zöld Óvodaként továbbra is elmélyítjük kapcsolatunkat a közeli „Zöld Bölcsődével”, (Meseház Bölcsőde), illetve az öko iskolával, a Péterfy Sándor Általános Iskolával.
 • A „zöld jeles napok” megtartása hangsúlyos feladat. Évente kétszer valamely zöld naphoz kapcsolódóan környezetvédelmi játszó délelőttöt vagy délutánt rendezünk.
 • Mindezen feladatok megvalósításához minden csoportban követelmény a referenciaintézményi, a Zöld Óvoda Bázisintézményi és az Örökös Zöld Óvoda kritériumrendszerének való megfelelés, gyakorlati kivitelezés. (pl. természetsarok, évszak fal frissítése, növénygondozás, munka jellegű feladatok elvégzése.)

Szolgáltatásaink:

 • drámapedagógiai, „Szivárványos manócskák” tehetséggondozó műhelymunka
 • logopédiai fejlesztés és fejlesztő foglalkozás
 • „sószoba” a légúti betegségek megelőzésére
 • műfüves pálya, Ovi-foci program
 • színházlátogatás
 • kiállítások látogatása
 • múzeum és könyvtárlátogatás

Domina Erika
tagóvoda-vezető
Dr. Vizsy Lászlóné
óvoda pedagógus
Farkas Róbertné
óvoda pedagógus
Horváth Judit
óvoda pedagógus
Katona Józsefné
óvoda pedagógus
Keppel Julianna
óvoda pedagógus
Molnárné Kálmán Nikoletta
óvoda pedagógus
Novath Katalin
óvoda pedagógus
Horváthné Lukács Brigitta
dajka
Kondákor Andrea
dajka
Palló Bernadett
dajka
Vadász Melinda
dajka
Hans Zsuzsanna
pedagógiai asszisztens
Koronczné Belovári Tímea
technikai alkalmazott

2017-ben a Nemzeti Tehetség Program keretében, tagóvodánk „Szivárványos manócskák”című pályázattal tehetségműhelyt működtet heti rendszerességgel. Pályázatban vállalt fő tevékenység: nyelvi tehetséggondozás, intraperszonális és interperszonális képességek fejlesztése,(anyanyelvi kompetenciák, dramatikus-drámajátékos módszerek alkalmazása, párnamesélés). Tevékenységeink szivárványos mesei helyszín megteremtésével drámajátékokkal, dramatikus játékokkal, meséléssel, verseléssel történnek. Ehhez gyermekközpontú színes bútorzatot, változatos eszközöket biztosítunk.

További tehetséggondozó programok
Mozgásos programok: Bozsik program

Lehetőséget biztosítunk, felkészítéssel segítjük gyermekeinket rajzpályázatokon való részt vételre, meghirdetett versmondó versenyeken való szereplésre, Pintyőke fesztiválon való fellépésre.

Beszámoló-Szivárványos Manócskák Tehetségműhely pályázatáról
Szivárványos Manócskák tehetségműhely az Attila Tagóvodában

Alapítvány neve:
ALAPÍTVÁNY A NAGYKANIZSA ATTILA ÚTI ÓVODÁÉRT
Adószám: 18964817-1-20
Számlaszám: 11992952-06272162-10000001
Alapítvány címe:
Nagykanizsa, Attila út 7.
Alapítók:
Dr. Czinki László
Mátai Béla
Tóth Tibor
Alapítás éve: 2002.
Az óvoda alapítványának mindenkori célja a gyermekek számára a tárgyi feltételek minél sokrétűbb biztosítása, az udvari játszóeszközeink folyamatos bővítése.

Cím: Nagykanizsa, Attila u. 7.

Intézmény-vezető: Domina Erika

Telefonszám: +36-30-635-1232, +36-93-312-201

E-mail cím: attilaovoda@z-net.hu

Attila nap

Attila nap

Attila nap

Attila nap

Attila nap

Attila nap

Boldog ünnepet!

Boldog ünnepet!

Egészséges-egészségtelen

Egészséges-egészségtelen

Egészségünkre

Egészségünkre

Egy kicsi mozgás

Egy kicsi mozgás

Farsangi csúfoló

Farsangi csúfoló

Farsang

Farsang

Farsangi készülődés

Farsangi készülődés

Föld napja

Föld napja

Frédi és Béni

Frédi és Béni

Gondolkodunk

Gondolkodunk

Attila nap

Attila nap

hahóóóó

hahóóóó

Udvaron

Udvaron

Attila nap

Attila nap

Játék az udvaron

Játék az udvaron

Jó étvágyat!

Jó étvágyat!

Gusztusos

Gusztusos

Készül valami

Készül valami

Ovis tájfutás

Ovis tájfutás

Kiskertben

Kiskertben

Kettecskén

Kettecskén

Kupakgyűjtés

Kupakgyűjtés

Lucázás

Lucázás

Nagyon finom

Nagyon finom

Már egyedül is tudja

Már egyedül is tudja

Mielőtt elvetjük

Mielőtt elvetjük

Úsztatás

Úsztatás

Farsangi csúfoló

Farsangi csúfoló

Válogatás

Válogatás

Zene,kicsit másként

Zene,kicsit másként

Szép

Szép

Cápa a csoportban - Állatok Világnapja

Cápa a csoportban - Állatok Világnapja

Milyen puha! - Állatok Világnapja

Milyen puha! - Állatok Világnapja

Kígyóbőr

Kígyóbőr

Többemeletes

Többemeletes

Mehet az aszalóba!

Mehet az aszalóba!

Dolgozzunk szaporán!

Dolgozzunk szaporán!

Mielőtt elvetjük

Mielőtt elvetjük

Előkészítjük

Előkészítjük

Itt kopog, ott kopog...

Itt kopog, ott kopog...

Jön már, itt a Mikulás...

Jön már, itt a Mikulás...

Készülődés

Készülődés

Az izgalom kifáraszt

Az izgalom kifáraszt

Boldog születésnapot!

Boldog születésnapot!

Fasang van...nekik is

Fasang van...nekik is

Ha jó a kedved...

Ha jó a kedved...

Ültessünk!

Ültessünk!

Kis karácsony, nagy karácsony

Kis karácsony, nagy karácsony

Betlehem, Betlehem...

Betlehem, Betlehem...

Huszárruha

Huszárruha

Állatetetés Kendli- majorban

Állatetetés Kendli- majorban

Március 15.

Március 15.

Megjöttek a huszárok

Megjöttek a huszárok

Zara kutya az Állatok Világnaján

Zara kutya az Állatok Világnaján

Jó étvágyat!

Jó étvágyat!

Állatsimogató az óvodában

Állatsimogató az óvodában

Beeee...

Beeee...

Lucáztunk

Lucáztunk

Szülőkkel együtt készültünk az ünnepre

Szülőkkel együtt készültünk az ünnepre