Nagykanizsa Központi Óvoda

Hétszínvirág tagóvoda

Központi Rózsa tagóvoda

Óvodánkról

Óvodánk az északi városrész peremén található, zöld övezetben. Közvetlen környezete ideális az óvodás gyermekek egészséges életmódjának alakításához, formálásához. Négy óvodai csoporttal működünk, amelyek azonos és eltérő életkor szerint szerveződnek. A gyermekcsoportok szervezésénél figyelembe vesszük, a bejövő és kimenő gyermekek arányát, a szülői igényeket. Így minden nevelési évben vannak sima és vegyes csoportjaink. Az óvodai csoportok a gyermekek számára kedves állatok nevét viselik: Méhecske, Csiga-biga, Maci, Katica.
Csoportjaink:
Csoportszobáink tágasak, világosak. Bútorzatai természetes anyagból készültek, amelyeket fa és vessző kiegészítőkkel bővítünk folyamatosan. Minden csoportnak sajátos arculata van, amely a benne dolgozó óvodapedagógusok kreativitását, fantáziáját tükrözi.
Mosdó:
Két-két csoportszobához tartozik egy öltöző és egy mosdó helyiség. Gyermekmosdóink felújítottak a legkorszerűbb higiénés feltételeket tudjuk nyújtani gyermekeinknek.
Tornaszoba:
Tornaszobánk jól felszerelt, melyben a legkorszerűbb WESCO eszközök, Mozgáskotta készlet áll rendelkezésre, a mindennapos mozgásfejlesztéshez.
Udvarunk:
Parkosított udvarunk bőséges teret kínál a szabad játékra. Udvarunkon, természetes anyagokból készült mozgásfejlesztő játékok találhatók, melyek megfelelnek a gyermekek biztonságával kapcsolatban támasztott hazai és európai követelményeknek. Műfüves focipályánk további lehetőséget kínál a gyermekek változatos mozgásfejlesztéséhez.

Hitvallásunk:

Valljuk, hogy képesek vagyunk olyan intézményt teremteni és fenntartani:

 • ahol az óvodát megőrizhetjük a felhőtlen gyerekkor színterének;
 • ahol érték népünk hagyománya, környezetünk szeretete, védelme;
 • amelyben a szakmai felkészültség, az önművelés, az egyéni szakmai továbbképzés a jellemző;
 • ahol az intézmény alkalmazotti közössége oldott légkörben, közösen gondolkodva, egymást megbecsülve, együttműködve dolgozik;
 • ahol céljaink megvalósításához és partnereink megelégedésére folyamatos jó minőségű munkát végzünk;
 • ahol igény a folyamatos fejlesztés, a vezetői elkötelezettség.

Nevelési – oktatási programunk

Nevelő-oktató munkánkat az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, valamint Nagykanizsa Központi Óvoda Pedagógiai Programja szerint végezzük, ezáltal minden tevékenységünkkel a gyermekek testi, lelki, szellemi kibontakoztatását, fejlődését segítjük.
Intézményünk sajátos arculatának kiemelt nevelési feladatai:

 • egészséges életmódra nevelés, kiemelten a mozgás;/li>
 • a környezettel való harmonikus viselkedés megalapozása, a természethez fűződő pozitív viszony kialakítása;
 • népi hagyományok ápolása, közvetítése.

Nagy figyelmet fordítunk:

 • A személyes bánásmódra
 • A gyermeki kíváncsiság kielégítésére
 • A különbözőségek elfogadására
 • A hátránykompenzációra
 • A tehetséges gyermekek fejlesztésére

Így éljük óvodai életünk napjait

Néphagyományaink Zöld jeles napjaink Ünnepeink,kiemelt napjaink Egyéb szolgáltatásaink:
Mihály napi vásár
Márton napja
Mikulás
Luca napi kotyolás
Karácsonyvárás
Farsang
Húsvét
Szent György napja
Pünkösd
Takarítási Világnap
Autómentes nap
Állatok Világnapja
Víz Világnapja
Föld Napja
Madarak és Fák napja
Kukucska” játszónap
Október 23.
Március 15.
Anyák napja
Gyermeknap
Évzáró
Június 4.
Születésnaposok köszöntése
Hátránykompenzáció, felzárkóztatás
Tehetséggondozás
Vízhez szoktatás
Néptánc
Vizuális kuckó
Ovi-foci
Logopédia
Hittan

Eredményeink

Óvodánk három alkalommal 2006-ban, 2009-ben, 2012-ben nyerte el a Zöld Óvodacímet. 2013 őszétől viseljük az Örökös Zöld Óvoda címet.

2015-től a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Bázis Óvodája az intézmény. Óvodapedagógusaink részt vállalnak a hallgatók pedagógiai életpályára való felkészítésében.

Gáspárné Hans Katalin
tagóvoda-vezető
Csutorás-Miholcsek Lívia
óvoda pedagógus
Karosiné Rákhely Mária Veronika
óvoda pedagógus
Keszler Dóra
óvoda pedagógus
Kiss Zoltánné
óvoda pedagógus
Szárazné Lukács Zsuzsanna
óvoda pedagógus
Szatmáriné Szlanka Katalin
óvoda pedagógus
Varga Krisztina
óvoda pedagógus
Drávecz Lászlóné
dajka
Horváth Tamásné
dajka
Szabó Ibolya
dajka
Szigeti Szabina
dajka
Farkas Gáborné
pedagógiai asszisztens
Koháriné Pusztai Anita
technikai alkalmazott

Tehetséggondozás

Óvodánkban a tehetséges gyermekek fejlesztése két síkon valósul meg, óvodai csoportjainkban a napi tevékenységekbe ágyazva, differenciált feladatadással, illetve tehetséggondozó műhelyben.

Tehetséggondozó műhelyeink:

Népi gyermekjáték, néptánc Tagóvodánkban 2014 óta működik a „Virágocskák” népi gyermekjáték, néptánc tehetségműhely azon gyerekek számára, akik átlagon felüli mozgás és zenei képességekkel rendelkeznek és motiváltak a népi dalos játékok iránt. A tehetségműhelyben tervszerű és tudatos fejlesztés hatására valósul meg a gyermekek sokoldalú fejlesztése, érzelmi biztonságot nyújtó, támogató környezetben. A műhelyt vezető pedagógusok éves terv alapján, 30 órában végzik a fejlesztőmunkát a nagycsoportos korú gyerekek körében, heti egy alkalommal, délutáni időszakban ismerkednek a népi hagyományokkal, a néptánc alapjaival. A tehetséggondozó műhely 15-18 fővel működik, több csoport gyermekei alkotnak egy kisebb közösséget Az év során több városi rendezvényen is fellép csoportunk.

Vizuális kuckó
2017-ben alakult meg a vizuális kuckó, ahol az élmény, a kreativitás, a képzelet képi kifejezése, vizuális kommunikáció fejlesztése a cél. Legfontosabb feladatunk az alkotó-alakító tevékenység feltételeinek megteremtése, tartalmának, minőségének fejlesztése és szervezeti formáinak biztosítása Az ide járó nagycsoportos gyermekek átlagon felüli kézügyességgel, térbeli rálátással és szépérzék iránti fogékonysággal rendelkeznek. Sikeresen szerepelnek a rajzpályázatokon.

Nagykanizsa Központi Óvoda Hétszínvirág Tagóvodájában működő Népi játék, néptánc műhely pályázati beszámolója 2017-2018
NTP-OTKP-20-0074 Pályázati beszámoló
NTP-OTKP-20-0074 Kézből kézbe projekt képes beszámolója

Az alapítvány neve: "A Hétszínvirág Óvoda Gyermekeiért" alapítvány

Az Alapítványt az óvoda dolgozói hozták létre, 2010-ben.
Az alapítvány célja: az óvodánkban nevelt gyermekek fejlődésének és az óvoda működési feltételeinek elősegítése.

Székhelye:8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 1/B
Adószáma:18139211-1-20
Bankszámlaszám: 50300192-15200268 (Mecsek Takarék Szövetkezet)

Cím: Nagykanizsa, Corvin u. 2.

Intézmény-vezető: Gáspárné Hans Katalin

Telefonszám: +36-30-618-8351, +36-20-292-3221

E-mail cím: hetszinvirag@z-net.hu

Hétszínvirág tagóvoda

Hétszínvirág tagóvoda

Hétszínvirág tagóvoda

Hétszínvirág tagóvoda

Hétszínvirág tagóvoda

Hétszínvirág tagóvoda

Hétszínvirág tagóvoda

Hétszínvirág tagóvoda

Hétszínvirág tagóvoda

Hétszínvirág tagóvoda

Hétszínvirág tagóvoda

Hétszínvirág tagóvoda

Hétszínvirág tagóvoda

Hétszínvirág tagóvoda

Hétszínvirág tagóvoda

Hétszínvirág tagóvoda

Hétszínvirág tagóvoda

Hétszínvirág tagóvoda

Hétszínvirág tagóvoda

Hétszínvirág tagóvoda

Hétszínvirág tagóvoda

Hétszínvirág tagóvoda

Hétszínvirág tagóvoda

Hétszínvirág tagóvoda