Nagykanizsa Központi Óvoda

Hevesi tagóvoda

Központi Rózsa tagóvoda

Óvodánkról

Van-e szebb hivatás, mint új kertbe az első jó magot vetni?
(Kodály Zoltán)

Óvodánk a Hevesi Tagóvoda a keleti városrészben 1979-től működik. 170 kisgyermek nevelését tudjuk biztosítani, 20 munkatárs segítségével. Sokféle, változatos tevékenységeken keresztül biztosítjuk a gyermekek fejlődését, fontosnak tartjuk az egészséget testben – lélekben, a mozgást, a játékot.
Óvodánk tágas 6 csoporttal, tágas tornaterekkel, árnyékos, EU-s előírásnak megfelelő játékokkal ellátott udvarral rendelkezik. Nevelőtestületünk magas színvonalon képzett, gyermekszerető, a szülőkkel együttműködő beállítottsággal, nyitott szemlélettel neveli a rábízott gyermekeket. Gondoskodunk a testi, szociális, értelmi képességek egyéni és életkor specifikus alakításáról, a gyermeki közösségben végezhető sokszínű tevékenységekről. Az érdeklődő szülőket előzetes megbeszélés alapján bármikor szívesen látjuk tagintézményünkben.

Sajátos arculatunk Mindennapos mozgással a gyermekek személyiségének sokoldalú fejlesztése.

Főbb nevelési elveink:

 • nyugodt, élmény gazdag környezet biztosítása
 • széleskörű ismeretszerzés lehetőségeinek kialakítása
 • eltérő fejlődési ütem és eltérő személyiségek elfogadása
 • gyermek én tudatának kialakításához feltételek biztosítása
 • anyanyelvi, értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása
 • egészséges életmódra nevelés
 • felnőtt-gyermek, gyermek-gyermek pozitív érzelmi kötődés kialakítása
 • gyermek személyiség fejlődésének sokoldalú támogatása

Nevelési kereteink:

 • • testi és mozgásfejlesztés heti két testnevelés foglalkozással, lábtornával, tartásjavító tornával
 • • ábrázoló tevékenységek során változatos technikákkal fejlesztjük esztétikai érzéküket és finommotorikájukat
 • • énekes játékokkal, néptánccal formáljuk összerendezett ritmikus mozgásukat, egyensúlyukat
 • • a népmesék, versek segítségével gazdagítjuk szókincsüket, kifejező készségüket, gondolkodásukat
 • • „számországba” tett kirándulások alkalmával a logikus gondolkodásukat, összehasonlító, elemző képességüket fejlesztjük játékos formában

A kitűzött céljaink eléréséhez és a gyermekek fejlődésének elősegítéséhez a következő lehetőségeket biztosítjuk:

 • „Mozdulj” Tehetségműhely
 • úszásoktatás – vízhez szoktatás
 • foci
 • hittan
 • különböző rajpályázatokon való részvétel
 • sportversenyeken, autómentes napon, ovi-duatlon versenyen való részvétel
 • „Pintyőke fesztiválon” való rendszeres részvétel
 • mozi, színház látogatások
 • csoport kirándulások
 • gyermekek egészségének megőrzése céljából heti rendszerességgel az óvodai sószobát használjuk, a szülők is bármikor ingyen igénybe vehetik

Hagyományaink

 • őszi játszó délutánok a szülőkkel
 • mikulásvárás
 • karácsonyi ünnepély
 • farsang
 • gyermeknap a szülőkkel
 • évzáró-, anyák napi műsorok minden korosztályban
 • csoport kirándulások
Gyarmatiné Sonkoly Erika
tagóvoda-vezető
Balázs Dóra
óvoda pedagógus
Farkas Zsoltné
óvoda pedagógus
Gaálné Horváth Judit
óvoda pedagógus
Horváthné Szomjas Szilvia
óvoda pedagógus
Kósáné Szabó Henriett
óvoda pedagógus
Lőrincz Sándorné
óvoda pedagógus
Lukács Mónika
óvoda pedagógus
Orbánné Marton Tímea
óvoda pedagógus
Poszoveczné Szever Beatrix
óvoda pedagógus
Szabados-Varga Diána
óvoda pedagógus
Takácsné Pesti Brigitta
óvoda pedagógus
Végh Csabáné
óvoda pedagógus
Fehérné Ország Zsanett
dajka
Nagy Henriette
dajka
Rezsonya Istvánné
dajka
Solymosné Antal Tímea
dajka
Szigetiné Brassói Éva
dajka
Valentin Beáta
dajka
Borosné Hajmási Henriett
pedagógiai asszisztens
Szukics Margit Ibolya
pedagógiai asszisztens

Óvodánk tehetség gondozási programja

Célunk:

 • A szülők megnyerése a tehetségígéretek támogatásához
 • A gyermekek adottságainak minél teljesebb kibontakoztatása, a már meglévő képességek magasabb szintű , biztos alkalmazása.

Feladatunk:

 • Fokozottan figyelni a kiemelkedő és a gyenge területeikre (Az erős területet gazdagítjuk, a gyenge pontokat megfelelő szintre hozzuk.)
 • Lényeges a személyiség minden oldalú formálása.
 • Nagy hangsúlyt fordítunk az állóképesség, a kitartás, a figyelem, a koncentráció az egymáshoz való alkalmazkodás, a szabálytartás, a megfelelő motivációs képesség, a határozottság fejlesztésére.
 • Az egyensúly még biztosabbá tételét szolgálják a különböző eszközökön történő járások, akadályok átlépése, rézsútos szerek használata előre, oldalt hátra haladások.
 • A futások, ugrások módjainak nehezítése elősegíti a fokozottabb teljesítési igény kialakulását az egyensúly fejlődése mellett.
 • Az eszközök kiemelt használata segíti a finommotorika és a koncentráció fejlődését is.
 • A labdakezelés sok képesség erősítésében segít, főleg a koordinált mozgás biztosabbá tételében.
 • A karikák, labdák, szalagok mozgatása az összerendezett, ritmikus mozgás erősítésében hasznos.
 • A reakcióképesség fejlesztésével a mozgásreakció szabályozása jöhet létre

Az összeszokott óvodai kisközösségből egy idegen közösségbe történő bekerülése a gyermekeknél előfordul, hogy merev, szorongó magatartást vált ki. Ezen segítenek a lazító, feszültségoldó, kapcsolatteremtő, csoportépítő gyakorlatok, játékok.
A gyakorlatok között szerepel: névismétlős, ismerkedős, bizalomjátékok, párosan végezhető játékok, mely a társas kapcsolatokat formálja, segítik a gyerekek összetartozását, egymás megbecsülését.
Differenciáltan lehetőséget biztosítunk nehezebb és könnyebb feladat választására, de mindkettő inspiráló szintű marad.
Alkalmazzuk a bemutatás, bemutattatás, magyarázat, gyakorlás, ellenőrzés, értékelés, javítás, dicséret módszerét.
A különböző munkaformák kialakításával / egyéni, csapat, váltó…/ képessé válnak a koncentrált egyéni, együttműködő, összedolgozó tevékenységekre. Így fejlődnek szociális és társas kapcsolataik.
Intézményünkben kiemelten terület a mozgás és mozgásfejlesztés.
Az általános iskolák visszajelzése alapján óvodásaink szép eredményekkel helyt állnak a különböző spotágakban.

NTP-OTKP-170030 pályázat beszámolója

Az alapítvány neve: Hevesi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

Alapítva: 1995-ben szülői kezdeményezésre
Székhely: Nagykanizsa, Rózsa u. 17/B.
Adószám: 18955022-1-20
Bevételeink:

 • adó 1%-ából származó bevételek
 • magánszemélyek és gazdálkodó szervezetek támogatása
 • egyéb jogszabály által lehetővé tett bevétel

A befolyt összegek az óvoda tárgyi feltételeinek javítását segítik:

 • szemléltető eszközök, gépek, játékok beszerzése
 • bútorok, berendezési tárgyak pótlása
 • kirándulások támogatása
 • gyermekek részére rendezvények finanszírozása

Cím: Nagykanizsa, Rózsa u. 17/B.

Intézmény-vezető: Gyarmatiné Sonkoly Erika

Telefonszám: +36-30-632-6982, +36-93-314-274

E-mail cím: hevesi.ovoda@z-net.hu

Hevesi tagóvoda

Hevesi tagóvoda

Hevesi tagóvoda

Hevesi tagóvoda

Hevesi tagóvoda

Hevesi tagóvoda

Hevesi tagóvoda

Hevesi tagóvoda

Hevesi tagóvoda

Hevesi tagóvoda

Hevesi tagóvoda

Hevesi tagóvoda

Hevesi tagóvoda

Hevesi tagóvoda

Hevesi tagóvoda

Hevesi tagóvoda

Hevesi tagóvoda

Hevesi tagóvoda

Hevesi tagóvoda

Hevesi tagóvoda

Hevesi tagóvoda

Hevesi tagóvoda

Hevesi tagóvoda

Hevesi tagóvoda

Hevesi tagóvoda

Hevesi tagóvoda

Hevesi tagóvoda

Hevesi tagóvoda

Hevesi tagóvoda

Hevesi tagóvoda

Hevesi tagóvoda

Hevesi tagóvoda

Hevesi tagóvoda

Hevesi tagóvoda

Hevesi tagóvoda

Hevesi tagóvoda