Nagykanizsa Központi Óvoda

Kertvárosi tagóvoda

Központi Rózsa tagóvoda

Kedves Olvasó!

Tagintézményünk 1968-ban épült, Nagykanizsa keleti városrészében, lakótelepi környezetben, nyugodt csendes helyen található, a közlekedési útvonalak közelsége miatt könnyen megközelíthető. Telephelyünk a sánci városrészben, zöldövezetben működik.

Óvodánk elsősorban a lakókörnyezetében élő családok gyermekeinek kínál hatékony és eredményes nevelést, de alkalmanként más városrészből is szívesen választják intézményünket a szülők. Hisszük, hogy nem az „életre nevelünk, hanem élünk és nem csak az a fontos, hogy mit, hanem az is, hogy hogyan.Hisszük, hogy nem az „életre nevelünk, hanem élünk és nem csak az a fontos, hogy mit, hanem az is, hogy hogyan.

Családias légkörben, 6 csoportban, tágas térben szoros érzelmi kapcsolatban, homogén és vegyes csoportokban.
Csokonai utcai egységünkben található: Gomba, Katica, Mókus, Napocska, Süni Sánci telephelyünkön: Csiga csoport

Nevelőtestületünk alapvető nevelési célja az óvodáskorú gyermekek egyéni fejlettségéhez igazodó mintaszerű, sokoldalú, differenciált, folyamatos személyiségfejlesztése. Óvodapedagógusaink elkötelezettek nevelőmunkájuk folyamatos korszerűsítésében, megújításában akkreditált képzések , önképzés által.

Nevelési céljaink megvalósítását elősegíti az esztétikusan és korszerűen kialakított óvodai környezet, a tágas, világos, színes csoportszobák, egyéni és csoportos fejlesztéshez szükséges eszközök, természetes alapanyagú játékok. Az óvodaudvar fás, bokros, dombos, betonozott, aszfaltozott és füves területei változatos tevékenységek és mozgásformák gyakorlására, gazdag játéktevékenységekre kínálnak lehetőséget gyermekeink számára.

Nevelői közösségünk – helyi pedagógiai programunkkal koherensen - kiemelten foglalkozik a környezeti neveléssel, annak védelmével, és az egészséges életmód szokásainak alakításával, egészségvédelemmel.

Célunk: a környezettudatos, környezetre figyelő, aktív cselekvésre késztető magatartás megalapozása.

Nevelőtestületünk és valamennyi dolgozónk elkötelezett a környezeti kultúra fejlesztése, a környezetvédelem és a fenntarthatóság pedagógiája iránt. Nagy hangsúlyt fektetünk a természeti és társadalmi kultúra értékeinek megismertetésére, ezek megbecsülésére, megőrzésére neveljük gyermekeinket. Intézményünk helyi sajátosságait figyelembe véve valósítjuk meg a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos céljainkat, feladatainkat.

2009-ben sikeres pályázat eredményeképp megkaptuk a Zöld Zala minősítést, 2010-ben a Madárbarát óvoda címet is elnyertük. Az elmúlt években három alkalommal a Zöld óvoda címet is sikeresen megpályáztuk, 2013 óta pedig már az Örökös Zöld Óvoda cím büszke tulajdonosai is vagyunk.

2003-tól a nagykanizsai Csónakázó-tó és környékén szervezzük Erdei óvodánkat intézményünk nagycsoportos óvodásai számára. 2006-tól évente két alkalommal, ősszel és tavasszal is megszervezzük programunkat. Tavasszal öt nap, ősszel három napon keresztül.

Az óvodai élet szervezésében a lehető legtöbb időt biztosítottunk a mozgásra, levegőzésre, sportolásra, sétára, kirándulásra. A gyermekek egészségének védelmével, megőrzésével, a prevenciós lehetőségekkel kapcsolatos programokban veszünk részt.

 • nagycsoportosainkkal részt veszünk a fenntartó által térítésmentesen biztosított vízhez szoktatáson – úszásoktatáson
 • óvodapedagógusaink kirándulásokat, túrákat szerveznek csoportjaik számára
 • óvodásainkkal bekapcsolódunk a különböző városi szintű sport eseményekben.
Az ünnepek, ünnepélyek kellemes színfoltjai óvodai életünknek.

Pedagógiai munkánk hatékonysága érdekében nagyon fontosnak tartjuk a szülőkkel, családokkal való jó kapcsolat kialakítását, fenntartását. Változatos és tartalmas együttműködési formákat működtetünk sikerrel - szülős beszoktatás, nyílt nap, fogadó óra, szülői értekezletek, nyitott óvodai programok, szülők bálja.

Hagyományaink ápolásával, jeles napok szervezésével gyermekeink érzelmi kötődését szeretnénk erősíteni óvodánkhoz. Célunk a családias jelleg erősítése a gyermek és felnőtt közösség baráti együttléte.

Programjaink egy részét a szülőkkel közösen szervezzük: Farsang, Anyák napja, Gyermeknap, Családi délelőtt, Évzáró

Zöld jeles napjaink:
Állatok Világnapja alkalmából Állatok Hete programsorozatunk
Víz Világnapja
Föld Napja
Madarak és Fák Napja

Óvodánk jó szakmai kapcsolatot tart fenn a közeli általános iskolával és a bölcsődével, valamint olyan civil szervezetekkel, amelyek hozzájárulnak óvodai életünk tartalmasabbá tételéhez, nevelőmunkánk színvonalának emeléséhez, pedagógiai innovációs törekvéseink megvalósításához.

Óvodapedagógusaink szakmai felkészültsége, probléma érzékenysége, empátiája, egymással és a dajkákkal való összehangolt munkája garanciát jelent arra, hogy a hozzánk járó gyermekek családias légkörben, érzelmi biztonságban nevelkedjenek.

Nagy Bernadett
tagóvoda-vezető
Gábor Gabriella
óvoda pedagógus
Magyar Lídia Erzsébet
óvoda pedagógus
Oláh-Cséza Katalin
óvoda pedagógus
Osváth Sára
óvoda pedagógus
Pánker Judit
óvoda pedagógus
Pirbus Henriett
óvoda pedagógus
Tóthné Garai Rita
óvoda pedagógus
Bönöcz Jánosné
dajka
Hervai Istvánné
dajka
Makár Zsuzsanna
dajka
Pusztai Csabáné
dajka
Soós Tiborné
dajka
Goór Balázsné
pedagógiai asszisztens
Miksóné Farkas Melinda
technikai alkalmazott

Alapítványunk

Az óvoda alapítványát az óvoda dolgozói hozták létre 2000-ben.

Az alapítvány neve: „A Csokonai utcai Óvodáért Közhasznú Alapítvány”
Székhelye:8800, Nagykanizsa, Csokonai u.5.
Adószáma:18961656-1-20

Céljai:

 • az óvoda tárgyi és tartalmi fejlesztése
 • szemléltető eszközök, gépek, játékok beszerzése
 • bútorok, különböző berendezési tárgyak felújítása, pótlása
 • környezet megismertetése a gyermekekkel, kirándulások támogatása
 • gyermekeknek szervezett óvodai rendezvények támogatása

Bevételei:

 • magánszemélyek és gazdálkodó szervezetek befizetései
 • az adók 1%-ából származó bevételek
 • egyéb, jogszabály által lehetővé tett bevétel.

Az Alapítvány testülete: az alapítványi tagok összessége.

Bíztatjuk Önöket arra, hogy bátran jöjjenek el hozzánk, ismerkedjenek velünk és óvodánkkal!
Kertvárosi Tagóvoda Nevelőtestülete

Cím: Nagykanizsa, Csokonai u. 5.

Intézmény-vezető: Nagy Bernadett

Telefonszám: +36-20-502-2123, +36-20-324-5780

E-mail cím: kertvarosiovi@z-net.hu

Kertvárosi tagóvoda

Kertvárosi tagóvoda

Kertvárosi tagóvoda

Kertvárosi tagóvoda

Kertvárosi tagóvoda

Kertvárosi tagóvoda

Kertvárosi tagóvoda

Kertvárosi tagóvoda

Kertvárosi tagóvoda

Kertvárosi tagóvoda

Kertvárosi tagóvoda

Kertvárosi tagóvoda

Kertvárosi tagóvoda

Kertvárosi tagóvoda

Kertvárosi tagóvoda

Kertvárosi tagóvoda

Kertvárosi tagóvoda

Kertvárosi tagóvoda

Kertvárosi tagóvoda

Kertvárosi tagóvoda

Kertvárosi tagóvoda

Kertvárosi tagóvoda

Kertvárosi tagóvoda

Kertvárosi tagóvoda

Kertvárosi tagóvoda

Kertvárosi tagóvoda