Nagykanizsa Központi Óvoda

Kossuth tagóvoda

Központi Rózsa tagóvoda

Gyermekképünk

Intézményünkben szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó, elfogadó, derűs légkört sugárzó környezetben neveljük gyermekeinket, ahol személyiségük harmonikusan fejlődhet.

Óvodánk

Modernvonalú, kétszintes épületben, négy csoportszobában folyik a nevelés. Minden csoporthoz külön mosdó, öltöző és terasz tartozik.
A földszinten található tágas aula a mozgásos foglalkozások és más egyéb nagy teret igénylő tevékenységek, pl. ünnepélyek szervezésére és lebonyolítására szolgál. Szép, tágas, forgalomtól távol eső udvarunkban a sok fa, mászókák, nagy, füves terület, műfüves foci pálya, a betonozott biciklipálya lehetőséget nyújt a sokszínű mozgásos és sporttevékenységek szervezésére.

Tevékenységi területek

Tagóvodánk kiemelt nevelési területei a játék, a mozgás és az anyanyelv.
Napirendünkön belül a legtöbb időt a gyermekek legfőbb tevékenysége a játék kapja, de időben olyan tevékenységeket is szervezünk, ahol fő szerep jut a kiemelt területek fejlesztésére.
A nagycsoportosokkal úszásoktatáson veszünk részt.
Pár éve ovi-foci programunk is beindult. Hetente képzett edző foglalkozik az érdeklődő gyermekekkel műfüves pályánkon, vagy aulánkban.
Óvodánkon belül fejlesztő pedagógus segíti gyermekeink fejlődését, valamint logopédiai foglalkozások is zajlanak.
Ezen kívül képzett drámapedagógus tart játékos tevékenységeket gyermekeinknek.
A vizuális területen tehetségesnek bizonyuló gyermekeknek külön tehetséggondozó műhelyt indítottunk, kreatív kuckó néven.
A hatékony nevelés csak a családdal való együttműködéssel valósítható meg, ezért a beszoktatás is az édesanyával történik, valamint az ünnepeink, rendezvényeink is nyitva állnak a szülők előtt. Szülők részére indítottuk el már több éve Öko-totó játékunkat, mely szorosan kapcsolódik környezettudatos nevelésünkhöz.
Óvodánk udvarát és kertjét kidolgozott éves naptár szerint a csoportok gondozzák óvónőjük irányításával. Együtt veteményeznek, majd a beérett termést leszedik, elfogyasztják. Gyomlálnak, virágokat ültetnek. Figyelik a madáritatókat, és etetőket. Szelektíven gyűjtik a hulladékot.
Egészséges táplálkozásukra odafigyelve nálunk minden nap gyümölcsnap.

Programok

A közös élmények, ünnepek, programok jelentős helyet foglalnak el óvodai életünkben. Színházlátogatások, zenei előadások, bölcsődével, iskolával való közös rendezvények, vidám gyermeknapok mind-mind színesítik az óvoda életét.
A Télapóvárás, a karácsony és a farsang is meghitt, örömteli, családias légkörben zajlik. Már hagyománnyá vált „Pavilon nap” elnevezésű rendezvénysorozatunk. Három napot felölelő programjaink a zene, barkácsolás és gyermeknap forgatagára, a szülőkkel való közös együttjátszásra épülnek.
Óvodánk 2011 és 2014-ben nyerte el a „Zöld óvoda” címet, majd 2012-ben a „Madárbarát óvoda” címet is.
„Környezeti nevelés kicsit másképp” címet viselő napjaink havonta kerülnek megrendezésre, ahol mi, óvónők egy jeles zöld naphoz igazodó mesejelenetet adunk elő a gyermekeknek. Ezután a csoportszobákban, a témához kapcsolódó játékos tevékenységek zajlanak, vagy növényeket ültetünk, természetet gondozunk. Ennek egyik nemes cselekedete volt, hogy örökbe fogadtuk városunk Séta kertjét. Ezáltal gyermekeink örömteli tevékenykedés által ismerhetik meg, hogyan kell óvni, védeni környezetüket.
Nevelési programunkban minden tevékenység a gyermekek érdeklődésére, kompetens magatartására épül, az örömteli élményszerzésen alapul. Ez egy olyan világ, ami a gyermekről és a gyermeknek szól, egy olyan világ, ahol jól érezheti magát, ha ide belép.

Geröly Krisztina
tagóvoda-vezető
Ács Györgyi
óvoda pedagógus
Fischli Eszter
óvoda pedagógus
Fuisz Anita
óvoda pedagógus
Molnárné Király Cintia
óvoda pedagógus
Németh-Erdős Anett
óvoda pedagógus
Skoda Jánosné
óvoda pedagógus
Tukszár Gáborné
óvoda pedagógus
Geigerné Nagy Ibolya
dajka
Kiskovács Lászlóné
dajka
Kiss Ferencné
dajka
Völgyi Zoltánné
dajka
Gersei Lászlóné
pedagógiai asszisztens

KREATÍV KUCKÓ

Körülbelül húsz éve működik óvodánkban vizuális tehetséggondozás. Mindig is voltak olyan gyerekek, akik kézügyességükkel, fantáziájukkal kitűntek társaik közül. Az akkori óvodavezetés úgy határozott, hogy ezeknek a gyermekeknek kellene valamilyen támogatás, hogy tehetségük már csírájában is gondozva legyen. Így alakult meg kreatív műhelyünk, ami azóta „Kreatív kuckó” néven működik. Eleinte egy lelkes óvónő vállalta a tehetséggondozást. Aztán mindig volt olyan kolléga, aki részt vett vizuális témájú továbbképzésen. Így az utánpótlás szakemberből is mindig adott volt.
A tevékenységek heti rendszerességgel működnek. Olyan gyerekek járnak ide a kuckóba, akiket az óvó nénijük, vagy a kuckót vezető kolléga tehetségesnek tart ezen a területen. A témák illeszkednek jeles ünnepnapokhoz, de fő szempont a környezeti témák, hulladékból kincsek alkotása is. A gyerekek nagyon lelkesen, szeretettel vesznek rész ezeken a műhelyfoglalkozásokon. Sokszor készülnek rajzpályázatokra is alkotások, ahol büszkén mondhatjuk, mindig valamilyen díjjal térnek haza. Ezen felül a gyermekek alkotásaiból rendszeres kiállítást rendezünk óvodánkban.

Tehetség beszámoló
képes beszámoló tehetség

A „Kossuth Óvoda Gyermekeiért Alapítvány” tizenegy éve jött létre. Köszönhetjük ezt a szülők lelkes csapatának. Akkor, tizenkét éve óvodánk udvarán épült egy pavilon, mely teljes mértékben szülői összefogásból állítatott. Egyik, azóta is működő terméke „Pavilon napok” rendezvénysorozatunk. Valamint ekkor fogalmazódott meg, hogy szervezett formában, aki szeretné, támogathatja óvodánkat. És itt ismét a szülőké lett az érdem. Egy szülő megalapította óvodánk alapítványát, befizetve az induló tőkét is.


Alapítványunk alapítója: Dr. Haszon Andrea
Alapítványunk tagjai:
Elnök: Szabó Gabriella
Tagok:

  • Bebők Mariann
  • Horváthné Varga Erzsébet
  • Skoda Jánosné

Székhely: 8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 6.
Adószám: 19283090-1-20
Alapítás éve: 2006.
Az alapítvány célja:
Az óvoda eszközállományának bővítése:

  • játékeszközök vásárlása,
  • szemléltető eszközök vásárlása,
  • bútorok, kiegészítő kellékek vásárlása,
  • az óvoda belső és külső környezetének felújítása, hozzárendelt eszközök.

Az alapítvány által szervett rendezvények finanszírozása. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása az óvoda által szervezett programokhoz szükséges költségekre.

Cím: Nagykanizsa, Kossuth tér 6.

Intézmény-vezető: Védők Mariann

Telefonszám: +36-20-238-6474

E-mail cím: kossuthovi@z-net.hu

Kossuth tagóvoda

Kossuth tagóvoda

Kossuth tagóvoda

Kossuth tagóvoda

Kossuth tagóvoda

Kossuth tagóvoda

Kossuth tagóvoda

Kossuth tagóvoda

Kossuth tagóvoda

Kossuth tagóvoda

Kossuth tagóvoda

Kossuth tagóvoda

Kossuth tagóvoda

Kossuth tagóvoda

Kossuth tagóvoda

Kossuth tagóvoda

Kossuth tagóvoda

Kossuth tagóvoda

Kossuth tagóvoda

Kossuth tagóvoda

Kossuth tagóvoda

Kossuth tagóvoda