Nagykanizsa Központi Óvoda

Micimackó tagóvoda

Központi Rózsa tagóvoda

Hitvallásunk:

A miénk „olyan pedagógia, amely arra épít, hogy a gyermek örömre született a világra, és arra való a gyermekkora, hogy ebből az örömből annyit gyűjtsön be magának, annyit tartalékoljon, amely kitart egész életére.”

Óvodánk:

A Micimackó Óvoda Nagykanizsa belvárosában található, családi ház jellegű épületben.
A város elsőként alapított óvodája, mely három vegyes csoporttal működik.
Beiratkozásnál figyelembe vesszük, hogy a testvérek egy csoportba kerüljenek, s lehetőség szerint a szülők kérését, a csoportválasztásnál.
Óvodánkban felsőfokú végzettségű óvónők dolgoznak, akik folyamatosan képezik magukat, s korszerű pedagógiai ismereteiket alkalmazzák a gyakorlatban. Két szakvizsgázott óvodapedagógusunk, mentálhigiénés és gyógytestnevelés területén ad többletet a gyermekek fejlődéséhez.
A pedagógiai munkát egy érettségizett pedagógiai asszisztens, három érettségizett dajka néni segíti.
Óvodánk minden dolgozója azon fáradozik, hogy családias légkör, otthonos, szeretetteljes környezet vegye körül a gyermekeket.
A testi és a lelki egészséget értéknek tartjuk.
Célunk a kisgyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ehhez alkalmazkodik óvodánkban a gyermekek életmódjának szervezése.
A gyermekek bioritmusához alkalmazkodunk, ezért folyamatos napirenddel dolgozunk.

Kiemelt jelentőségű kisgyermekkorban a testi szükségletek civilizált kielégítése, ezért vizet inni, W C.-re menni, szabadon mozogni mindig lehet. A jó szokások kialakítása ebben az életkorban alapozódik meg. Az óvodában három alkalommal biztosított az étkezés, ezt egészítik ki a szülők azzal hogy gyümölcsöt hoznak tízóraira. Megerősítjük azokat a jó szokásokat, amelyeket a család életrendje alakít ki a kisgyermekben. Ezek közül kiemelem, hogy enni és aludni az egyéni igények és a legszükségesebb csoportnormák figyelembevételével kell és lehet. Az önállóságra nevelés és a segítségnyújtás egészséges arányát igyekszünk szem előtt tartani. A napirend összeállításánál figyelembe vesszük azt a pszichológiai tényt, hogy az óvodáskorú gyermek játékszükséglete napi 7-9 óra, s ezt főként nekünk kell biztosítani. Itt most már természetesen a lelki egészségről is szó van, bár a kettő sosem választható el mereven, hisz aki az alapvető testi szükségleteit nem elégítheti ki, lelkileg is sérül. A levegőn tartózkodás, a szabadban történő mozgás létfontosságú gyermekeinknek, gyermekorvosok szerint napi 5-6 óra kell az egészséges fejlődés érdekében.
A védelem és biztonságérzet szintén elemi szükséglete a gyermekeknek. Ezt állandó óvónői jelenléttel, azzal, hogy az óvó néni mindig megszólítható, s mindig számíthat a gyermek az őt körülvevő felnőttekre, kiszámíthatósággal/ kevés szabály, de az a gyermek védelmét szolgálja/valósítjuk meg. A mozgásszükséglet kielégítésére szolgál a sok szabadban folyó játék. Egyszer egy héten a szabad mozgást változatosabbá tesszük az irányított mozgásos nappal, amelyek a testi nevelés kiemelt lehetőségei, s a mindennapos irányított mozgással. A tehetséggondozás területén is a mozgást választottuk kiemelt területnek” talentum” torna megnevezéssel.
Az ember testi- lelki rendszere akkor működik jól, ha számára optimális az idegrendszer izgalmi szintje. Ennek az állapotnak a létrehozására törekszünk gyermekeinknél nap, mint nap óvodánkban. Szeretném, ha az elmondottakból kitűnne, hogy az egészségnevelés az egész óvodai élet folyamatát áthatja, abból kiszakítani, külön értelmezni nem lehet.
Teljes személyiségfejlesztésre törekszünk, középpontban a játék, az anyanyelvi nevelés és a mozgás áll.
Nagy Lászlóval valljuk, hogy az ember életében minden életkornak megvan a maga egyedülálló és teljes szerepe, feladata. Szigorúan tilos és kártékony bármelyiket is feláldozni a következő érdekében!
Összetett képességfejlesztési területek: a játék és a mesehallgatás. Mindkettő szükséglet és létforma a kicsinyeknek. Magukba foglalják mindazokat a tevékenységeket, ismereteket, amelyek az óvodáskorú gyerekek számára kívánatosak. Elhanyagolásuk általános testi - lelki - szellemi leromláshoz vezet. A mesei cél: életcél, a teljes világ kerek tükörképe.

Hagyományok, programok óvodánkban:

Ünnepek:

  • Mikulás
  • Advent
  • Jelmezes farsang a gyermekeknek napközben - szülőkkel
  • Húsvét
  • Iskolába menő gyermek búcsúztatása- évzáró
  • Gyermeknapi kirándulás.

Szülők gyermekek együttes rendezvényei:

  • Évente egyszer játszó délelőtt az óvodában
  • Leendő óvodások és szüleik számára nyílt nap
  • Kézműves munkadélután a szülőknek adventkor, s húsvét előtt.
  • Őszi családi nap

A tehetséggondozás területén a mozgást választottuk kiemelt területnek” talentum” torna megnevezéssel.

Óvodai alapítványunk:

Az alapítvány célja: A magasabb színvonalú nevelőmunka elősegítése, hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. Óvodai játékok és eszközök frissítése, bővítése. Óvodai ünnepkörökhöz tartozó tevékenységek alapanyag -ellátása: dekorációs anyagok.
Alapítványunk rendezvénye: A szülői közösséggel karöltve évente egy alapítványi bált rendezünk az alapítvány bevételének gyarapítására.

Cím: Nagykanizsa, Szent Imre u. 14.

Intézmény-vezető: Szabóné Bohrát Margit

Telefonszám: +36-30-636-1387, +36-93-311-167

E-mail cím: macko@z-net.hu

Micimackó tagóvoda

Micimackó tagóvoda

Micimackó tagóvoda

Micimackó tagóvoda

Micimackó tagóvoda

Micimackó tagóvoda

Micimackó tagóvoda

Micimackó tagóvoda

Micimackó tagóvoda

Micimackó tagóvoda

Micimackó tagóvoda

Micimackó tagóvoda

Micimackó tagóvoda

Micimackó tagóvoda

Micimackó tagóvoda

Micimackó tagóvoda

Micimackó tagóvoda

Micimackó tagóvoda

Micimackó tagóvoda

Micimackó tagóvoda

Micimackó tagóvoda

Micimackó tagóvoda

Micimackó tagóvoda

Micimackó tagóvoda

Micimackó tagóvoda

Micimackó tagóvoda