Nagykanizsa Központi Óvoda

Palini tagóvoda

Központi Rózsa tagóvoda

Óvodánk története

Óvodánk a város peremkerületeként működik. Udvarunk tágas, korszerű mozgásfejlesztő játékokkal ellátott. Az óvoda közelében iskola található. A gyermekek nevelése három csoportban történik. Az épület egy gyönyörű öt holdas park közepén helyezkedik el. Az első óvodai csoport 1953-ban a régi kastélyban egy teremmel, mosdóhelyiséggel és előszobával rendelkezett, így látta el az óvodai nevelési feladatokat. 1959 októberében kitartó és következetes munka révén új óvoda építésébe fogtak, az átadásra 1960 –ban került sor. A berendezkedés, bútorozás után már két csoportos, előfőző konyhás, 60 férőhelyes lett az óvoda. Nagy előrelépést jelentett óvodánk életében a 2004–ben végzett felújítás. A 2007-2008 tanévet 3 csoporttal kezdtük meg 75 férőhellyel. Főzőkonyhánk a felújítást követően megszűnt, melegítő konyhával rendelkezünk. Jelenleg a maximálisan felvehető létszámunk 85 fő. 2013. Júliusától óvodánk a Nagykanizsa Központi Óvoda Tagóvodájaként működik.

Pedagógiai munkánk:

Nevelőmunkánkban olyan értékeket fogalmazunk meg, melyek a gyermek és a gyermekkor reális ismeretére és a szülők jogos elvárásaira épül. Irányelvünk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és a Központi Óvoda programja, kiemelt területe az egészséges életmódra nevelés, a környezetvédelem, a zöld tartalmak megjelenítése. Mint nevelési intézmény ellátjuk az óvó-védő, a szociális, valamint a nevelő-fejlesztő feladatokat. Célunk, hogy a gyermekek az iskolai élet megkezdése előtt megfelelő önismerettel, önértékelő képességgel rendelkezzenek. Képesek legyenek önállóan gondolkozni, testi-lelki-értelmi fejlettségük megfeleljen az óvodáskor végére elérendő szintnek. Alapelvünk a gyermek tisztelete, szeretete, elfogadása. Mindez magában hordozza az átlagtól eltérőt, a másságot toleráló magatartást is. A játék fontosságát, értékét, a gyermek fejlődésében betöltött szerepét a legfontosabbnak tartjuk óvodai életünkben. Gyermekeink élmények, tapasztalatok útján élik meg a világról szerzett ismereteiket, miközben játékosan fejlesztjük személyiségüket a különböző egyéni képességek figyelembevételével.

Hagyományok, programok óvodánkban

 • Állatok világnapja
 • Egészségnap
 • Hagyományőrző hét
 • Adventi készülődés szülőkkel - munkadélutánok
 • Karácsony
 • Farsang
 • Húsvét
 • Húsvéti készülődés szülőkkel - munkadélutánok
 • Föld napja
 • Madarak és fák napja
 • Anyák napja
 • Nagycsoportosok búcsúztatása
 • Gyermeknap, kirándulások
Benczik Imréné
tagóvoda-vezető
Horváthné Bedő Beáta
óvoda pedagógus
Kovács Zoltánné
óvoda pedagógus
Kövér Nóra Éva
óvoda pedagógus
Palágyi-Szépfalusi Csilla
óvoda pedagógus
Wiesner Gáborné
óvoda pedagógus
Csonka Györgyné
dajka
Ihászné Magyar Krisztina
dajka
Vargáné Fuisz Ildikó
dajka
Tóth Istvánné
pedagógiai asszisztens

Tehetséggondozó programunk:

Óvodánk tagja a Nagykanizsa és Térsége Tehetségsegítő Tanácsnak. Pedagógiai programunk kiemelt feladatként kezeli a tehetséges gyermekek felismerését, képességfejlődésének támogatását. Óvodánk tehetséggondozó programjának célja a gyermekekben rejlő tehetség kibontakoztatása. A műhelyfoglalkozásokon szerzett élmények a gyerekek által beszivárognak a csoportokba is, így aztán az egész gyermekközösségre pozitív hatással vannak. A műhelymunkát mikrocsoportos formában valósítjuk meg. Ezáltal az egyéni erősségek és gyengeségek fejlesztése hatékonyabban valósulhat meg. Megfelelő figyelmet kapnak az egyéni sajátosságok, a műhelyvezető érvényesítheti a gyermekek differenciálását.

NTP-OTKP-17-0047 Pályázat beszámoló
NTP-OTKP-17-0047 Pályázat fényképes beszámoló 1.
NTP-OTKP-17-0047 Pályázat fényképes beszámoló 2.

Cím: Nagykanizsa, Alkotmány u. 79.

Intézmény-vezető: Benczik Imréné

Telefonszám: +36-20-538-8813

E-mail cím: palinitagovi@gmail.com

Palini tagóvoda

Palini tagóvoda

Palini tagóvoda

Palini tagóvoda

Palini tagóvoda

Palini tagóvoda

Palini tagóvoda

Palini tagóvoda

Palini tagóvoda

Palini tagóvoda

Palini tagóvoda

Palini tagóvoda

Palini tagóvoda

Palini tagóvoda

Palini tagóvoda

Palini tagóvoda

Palini tagóvoda

Palini tagóvoda

Palini tagóvoda

Palini tagóvoda

Palini tagóvoda

Palini tagóvoda

Palini tagóvoda

Palini tagóvoda