Nagykanizsa Központi Óvoda

Pipitér tagóvoda

Központi Rózsa tagóvoda

Az óvodáról

Óvodánk Nagykanizsa külterületén helyezkedik el egy családi házas városrészben.
3 helyen működünk:

  • A székhely: Bajcsy Zs. E. u. 67.
  • Telephely: Nagyrác u. 26.
  • Telephely: Bajcsa - Törökvári u. 96.

A férőhelyek száma 200 (120 +55 + 25)

Csoportszobáink tágasak, világosak, kényelmesek. Mindhárom helyen jól felszerelt tornaszoba áll gyermekeink rendelkezésére. Hatalmas udvarunk szépen parkosított. Folyamatosan bővítjük az udvar felszereltségét mozgásfejlesztő eszközökkel; udvari játékokkal. Nevelőmunkánk tárgyi feltételeinek gazdagítását a költségvetésen kívül két alapítványunk segíti.

A gyermekek terhelhetősége, életritmusa, érdeklődése miatt mindhárom egységben homogén és vegyes csoportokat alakítottunk ki.

Óvodánk helyi sajátossága a természet rendjéhez, az évszakok változásaihoz kapcsolódó néphagyományok, jeles napok gyermeki szinten történő megjelenítése, a bennük rejlő gazdag fejlesztési lehetőségek kihasználása által a szülőföld iránti szeretetük elmélyítése. Fontosnak tartjuk a helyi szokások, hagyományok megismertetését, családi napok, munkadélutánok szervezésével a családokkal együttműködve. Nagy figyelmet fordítunk a tárgyi kultúra értékinek bemutatására, ezek védelmére nevelésére. A népi kismesterségek egyszerűbb fogásait, eszközeit megismertetjük gyermekeinkkel. mindennapokban történő gyakoroltatása (szövés-fonás, csuhézás, rongybabázás, mézeskalács készítés, agyagozás, bőrözés, nemezelés). A népköltészeti alkotásokat, mondókákat, népmeséket, népdalokat, énekes játékokat, gyermektáncot, ügyességi népi sportjátékokat beépítjük a mindennapok gyakorlatába. Kihasználjuk az udvari és kerti munkák gazdag lehetőségeit: növényápolás, gondozás, betakarítás a csoportszobában, a gyógy és fűszernövényes, virágos kertben, komposztálás, madáretetés, itatás. Bekapcsolódtunk a Legszebb Konyhakertek országos programba, és városi és országos szinten első helyezést értünk el.

Valamennyi óvodapedagógusunk elkötelezett, jó képzettséggel rendelkező, újra fogékony, módszertanilag felkészült szakember. Az óvónők munkáját lelkiismeretes, gyermekszerető dajkák segítik. Intézményünk minden dolgozója azon fáradozik, hogy az idejáró gyermekek jól érezzék magukat óvodánkban. Szeretetteljes légkört biztosítunk számukra, amelyben személyiségük kiegyensúlyozottan fejlődhet.

Óvodai nevelésünk célja a gyermekek nyugodt, élménygazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, a gyermeki személyiség kibontakoztatása - az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem, a speciális gondozást igénylő gyermekek ellátásának figyelembe vételével.
Munkánk során arra törekszünk, hogy a gyermeket tisztelet, elfogadás, szeretet, megbecsülés vegye körül. Különös tekintettel vagyunk az egyéniség kialakítására, a hátrányok leküzdésére, a kiemelkedő képességek kezelésére.

Napirendünket a folyamatosság és rugalmasság jellemzi. A szokásrendszer, a visszatérő ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermekben. Fontosnak tartjuk a család – óvoda jó együttműködését. Mivel a nevelés nem zárul le május 31-én, ezért a nyári időszak (június 1.-től augusztus 31.-ig) tartalmas, a gyermeki szabadságot tiszteletben tartó, gondosan megtervezett játék és fejlesztésre törekszünk.

2000 tavaszától óvodánk szervezi a nagysikerű gyermek és népi játék (regionális – határon túli) „PINTYŐKE FESZTIVÁL”–t, mely által megőrizzük népünk hagyományait.

Szeretnénk, ha a ránk bízott gyerekek derűsen, boldogan tölthetnék mindennapjaikat az óvodáinkban – sok élménnyel, tapasztalattal,a játékos foglakozásokon keresztül jól felkészülten kerülnének az iskolába.

Göndör Réka
tagóvoda-vezető
Baa Mária
óvoda pedagógus
Fehér-Varga Bettina
óvoda pedagógus
Frimanné Mucsi Éva
óvoda pedagógus
Horváth Amarilla
óvoda pedagógus
Kovácsné Rosta Hajnalka
óvoda pedagógus
Markó Borbála
óvoda pedagógus
Mojzerné Lang Mária
óvoda pedagógus
Nagyné Polai Ildikó
óvoda pedagógus
Pati Szabina
óvoda pedagógus
Seléndi Istvánné
óvoda pedagógus
Cserjés Anita
dajka
Dobri Edina
dajka
Kukor Gabriella
dajka
Máténé Horváth Ágnes
dajka
Mihalecz Márta
dajka
Szökrény Lajosné
dajka
Benczikné Horváth Ildikó
pedagógiai asszisztens
Takácsné Tóth Tímea
pedagógiai asszisztens
Kotnyekné Mojzes Csilla
technikai alkalmazott
Paizsné Cserjés Mónika
technikai alkalmazott

Alapítvány neve: Kisrác utcai Óvodáért Közhasznú Alapítvány
Adószáma: 18960277-1-20

Alapítvány neve: Nagykanizsai 3. sz. Óvoda Gyermekeiért Alapítvány
Adószáma: 18959301-1-20

Cím: Nagykanizsa, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 67.

Intézmény-vezető: Horváthné Göndör Réka

Telefonszám: +36-30-636-7282

E-mail cím: pipiter@z-net.hu

Biciklipálya

Biciklipálya

Udvari élet

Udvari élet

Frédi-Béni járgányosok

Frédi-Béni járgányosok

Jönnek a huszárok

Jönnek a huszárok

Ünnepre hangolódunk

Ünnepre hangolódunk

Mihály napi vásár

Mihály napi vásár

Kukorica, kukorica...

Kukorica, kukorica...

Bee-Bot - digitális nevelés

Bee-Bot - digitális nevelés

Pintyőke Népi Gyermekjáték és Néptánc fesztivál

Pintyőke Népi Gyermekjáték és Néptánc fesztivál

A hagyomány élménnyé válik

A hagyomány élménnyé válik

Nevelőtestületünk

Nevelőtestületünk

Digitális Témahét 2021

Digitális Témahét 2021