Nagykanizsa Központi Óvoda

Rozgonyi tagóvoda

Központi Rózsa tagóvoda

Óvodánkról

Óvodánk a belvárosban, a Rozgonyi u.7 szám alatt található. Központi elhelyezkedésünk, és az iskolák közelsége, könnyű megközelítése miatt sokan választják óvodánkat. Két különálló épületben működünk. Az udvari épületben két, az utcai épületben három csoportszoba és egy tornaszoba található. Így, összesen öt csoportban, jelenleg 145 férőhelyen neveljük-oktatjuk a gyermekeket. Törekszünk a tiszta csoportok megtartására, kis-középső és nagy csoportra, melyben az azonos korú, vagy hasonló korú gyerekek lehetnek együtt, 3-4 évesek, 4-5 évesek 5-6-7 évesek korcsoportja, de a vegyes csoportok is megtalálhatók.
Csoportjaink a Napocska, Süni, Maci, Katica és Csiga elnevezést kapták.

Az udvarunk, tágas, belső, zárt udvar, ahol árnyékos, betonozott, kavicsos, füvesített részek váltják egymást, mely jó színtere a mozgásnak, szabad játéknak, levegőzésnek.
Intézményünkben 10 óvónő, 5 dajka és 1 pedagógiai asszisztens dolgozik. Munkánkat logopédus és szükség szerint gyógypedagógusok segítik. Fakultatív programjaink között szerepel a horvát nyelvvel való játékos ismerkedés, úszásoktatás-10 alkalommal, katolikus és református hittan. Rendszeresen résztvevői vagyunk a nagycsoportosokkal a város kulturális rendezvényeinek, a gyermektánc fesztiváloknak, irodalmi, mese, vers, ének és rajzversenyeknek, sport rendezvényeknek.

A NKÓ-Rozgonyi tagóvoda sajátos arculata, kiemelt feladatai közé tartoznak:

 • Művészeti nevelés: ének zene, mozgás, vers-mese-dramatikus játékok, zenés-mozgásos percek
 • Vizuális nevelés- kiemelt szerep- mindennapos tevékenység, kiscsoportos műhelymunkák
 • Hagyományápolás, jeles napok, ünnepek megünneplése
 • Egészséges életmódra nevelés, egészségtudatosság
 • Környezeti nevelés, környezettudatosság

Mindennapjainkban a hagyományápolást és művészeti nevelést kiemelt fontosságúnak tekintjük.
Évente két alkalommal, Karácsony és Húsvét előtt, az ünnepet előkészítő rendezvénysorozatot tartunk, mely gyermeknek, felnőttnek egyaránt szól.
Ovigalériánkban ilyenkor kiállításokat szervezünk, amelyeken helyet adunk a bemutatkozásra művészeknek, amatőröknek, művésztanároknak, csoportoknak, helyi alkotóknak.
A szülőkkel kézműves délutánon együtt készülődünk a közelgő ünnepekre, sokfajta tecnikával ismerkedhetnek meg az ajándéktárgyak készítése közben. Rendkívül kedveltek ezek a délutánok, így ősszel „Tök jó napot”, május végén Gyereknapot is tartunk a szülőkkel.

Célunk olyan tevékeny óvodai élet megteremtése, amelyben hangsúlyt kapnak a művészeti értékek, az élmények, és az alkotó tevékenység. Napjaink legnagyobb részét játékkal töltjük, ami egyben színtere az egész napos tanulásnak is.
Nyugodt, szeretetteljes légkörben eltöltött napokat teremtünk gyermekeink számára. Fontosnak tartjuk nevelőmunkánkban a megfigyelést, a felfedeztetést, a szenzitív módszerek alkalmazását, élménypedagógiát.

Hisszük, hogy nevelőmunkánkban a játék, a játékban tanulás, a sokszínű tevékenység megválasztása, komplexitás, megfigyelések, séták, zöld jeles napok megszervezése, a hagyományok tevékeny megismertetése mind-mind a gyerekek érzékenyítését szolgálják, szokásokat alakítanak ki bennük, amelyek egy életen keresztül elkísérik őket.

Legfőbb nevelési elveink:

 • Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelem gazdag óvoda működtetése, ahol a gyermekek egészséges, tiszta környezetben örömmel tevékenykednek, képességeiknek megfelelően fejlődnek
 • Egyéni és differenciált bánásmód, ahol a kivárás és bizalom dominál
 • Figyelembe vesszük a gyermekek érési és fejlődési ütemét
 • A gyermek szociális fejlődésében a példaadás, a kölcsönös egymásra figyelés a meghatározó módszer
 • A gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára építve, változatos tevékenységeken keresztül különböző tapasztalatok és ismeretek nyújtása a természeti és társadalmi környezetből, az őket körülvevő világból
 • Napirendünkre a rugalmasság és folytonosság a jellemző
 • A szülőkkel való jó kapcsolat alakítására törekszünk

Kiemelt szerepet tölt be a környezeti nevelés, környezettudatos magatartás formálása, séták, megfigyelések, kirándulások szervezése a szabadba, közeli, s távolabbi helyekre.
Szelektív hulladékgyűjtés már hosszú ideje történik óvodánkban, a közeli gyűjtőszigetre visszük az összegyűjtött hulladékot, időszakosan papírt, folyamatosan kupakot, elemet gyűjtünk. A gyerekek által a szülőket is bevonjuk e tevékenységbe.
Gyümölcs és zöldség napokat tartunk, szülői felajánlások jóvoltából.
2013-ban óvodánk elnyerte a Zöld Óvoda címet.
Minden évben pályázunk, gazdagítjuk a lehetőségeinket. Céljaink között szerepel: bútorok, székek beszerzése folyamatosan, azok lecserélése. Mozgásfejlesztő eszköztárunk gazdagítása, udvari játékok vásárlása, a meglévők karbantartása, felújítása folyamatos feladat. Virágosítás, füvesítés, növények ültetése, balkonládák kihelyezése, esővízgyűjtő, komposztáló beszerzése, az udvar rendezése, szépítése folyamatosan feladatokat ad a csoportoknak. Számítunk a szülők segítségére, társadalmi munka keretén belül.

Anekné Molnár Ildikó
tagóvoda-vezető
Lekszikov Dóra
óvoda pedagógus
Németh Anna Franciska
óvoda pedagógus
Novákné Varga Katalin
óvoda pedagógus
Rezsonya Yvette
óvoda pedagógus
Sabján Marianna
óvoda pedagógus
Tóthné Törő Szilvia
óvoda pedagógus
Tukszárné Lázár Mónika
óvoda pedagógus
Kósi Gáborné
dajka
Magyar Ferencné
dajka
Marosvári Imréné
dajka
Panka Mónika
dajka
Boros Erika
pedagógiai asszisztens
Andrási Mónika
technikai alkalmazott

Rozi rajzos kuckója” –vizuális műhely működtetése.

Óvodánk olyan tehetséggondozó programot kíván működtetni, amelynek célja, hogy elősegítse, és esélyt adjon a gyermekekben rejlő tehetség kibontakoztatásának. A programban résztvevő gyermekeknél nem a teljesítményeket várjuk tőlük, hanem az új élmények szerzése a lényeg. Az a feladatunk, hogy felfedezzük minden gyermeknél, hogy szunnyad-e benne tehetség, és ha igen, az milyen jellegű. Nagyon fontos az oldott, biztonságot adó környezet, az alkotó légkör biztosítása, hiszen ez megkönnyíti a gyermekek kiteljesedését. Az óvodapedagógusok legyenek nyitottak, ismerjék fel és el a gyermekek kreatív ötleteit. Mindig legyenek elérhetők a gyermekek számára, ha segítségre van szükségük. Terelgessék, segítsék, biztassák őket, juttassák élményhez a gyermekeket. Biztosítsanak elegendő, összefüggő időt a ráhangolódástól az elkészült dolog megvalósítására. Kínáljanak olyan tevékenységeket, amikkel még eddig nem találkoztak. Törekedjünk a személyiségfejlődést segítő légkör kialakítására. Minden gyermek tehetséges valamiben, ezt a tehetségét kell felfedeznünk. Komplex foglalkozásokkal fejleszthetjük a gyermek személyiségét és képességeit, valamint erős és gyenge oldalát. Törekedjünk arra, hogy a gyermek pozitívumait, erősségeit emeljük ki. A játéktevékenység biztosítja a gyermek sajátos igényeit, szükségleteit, kreativitását, megjelennek a kiemelkedő területei, a fejlesztést pedig speciális egyéni és mikrocsoportos formában érdemes megvalósítani. Ismerjük fel a gyerekekben rejlő „tehetség-csírákat”, egyénre szabott módon foglalkozzunk a tehetség-ígéretes gyermekekkel, hogy elősegítsük, és esélyt adjunk a bennük rejlő tehetség kibontakoztatásának.
A gyermekeknél nem a teljesítményeket várjuk el, hanem törekedjünk a sok-sok új élmény nyújtására, azok átélésére, megélésére, hogy aktív résztvevői legyenek, együtt örüljenek. A gyermekek megelégedésére, örömére tervezzünk, elősegítve ezzel az aktivitásukat, mellyel fejlődésüket és személyiségüket kibontakoztathatjuk. Sok ötlet, kínált-választható tevékenység, együttes tervezés, közös és együttmunkálkodás, élményekben dús programokban saját fejlettségüknek megfelelően vesznek részt. Miközben kutatnak, felfedeznek, vizsgálódnak, tapasztalnak, véleményt mondanak, javaslatokat tesznek, megosztják saját élményeiket társaikkal, kipróbálnak, megvalósítanak. Tapasztalatszerzéseikhez tág teret és lehetőséget teremtsünk, a gyermek befogadó legyen, az őket érdeklő tevékenységekben elmélyedhessenek, ezáltal fejlődhessenek, kibontakozhasson a személyiségükben rejlő minden lehetőség.

Beszámoló a Rozi rajzos kuckója vizuális tehetségműhely munkájáról
Beszámoló a Rozi rajzos kuckója vizuális tehetségműhely munkájáról
Beszámoló a Rozi rajzos kuckója vizuális tehetségműhely munkájáról
Beszámoló a Rozi rajzos kuckója vizuális tehetségműhely munkájáról
Beszámoló a "Kincset rejtő kis kezek" vizuális tehetségműhely munkájáról
"Kincset rejtő kis kezek" vizuális tehetségműhely pillanatképei
"Művészpalánták kalandozása"
"Művészpalánták kalandozása" - Fotók

Alapítványunk 2013-ban alakult:


Alapítvány neve: A „Rozgonyi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány”
Székhelye: 8800, Nagykanizsa, Rozgonyi u.7.
Adószáma: 18511419-1-20
Számlaszáma: 74000542-10080711

Az alapítvány célja:

 • az óvoda nevelő-oktató munkájának segítése
 • az óvoda eszközállományának fejlesztése
 • a művészeti tevékenységre irányuló tevékenységek szervezése
 • sportszerek, udvari játékok beszerzése
 • minden olyan tevékenység, amely az óvoda fejlesztését, működési feltételeinek javítását érdemben és ténylegesen elősegíti

Cím: Nagykanizsa, Rozgonyi utca 7.

Intézmény-vezető: Anekné Molnár Ildikó

Telefonszám: +36-30-378-8414, +36-93-313-072

E-mail cím: rozgonyiovi@z.net.hu

Rozgonyi tagóvoda

Rozgonyi tagóvoda

Rozgonyi tagóvoda

Rozgonyi tagóvoda

Rozgonyi tagóvoda

Rozgonyi tagóvoda

Rozgonyi tagóvoda

Rozgonyi tagóvoda

Rozgonyi tagóvoda

Rozgonyi tagóvoda

Rozgonyi tagóvoda

Rozgonyi tagóvoda

Rozgonyi tagóvoda

Rozgonyi tagóvoda

Rozgonyi tagóvoda

Rozgonyi tagóvoda

Rozgonyi tagóvoda

Rozgonyi tagóvoda

Rozgonyi tagóvoda

Rozgonyi tagóvoda

Rozgonyi tagóvoda

Rozgonyi tagóvoda

Rozgonyi tagóvoda

Rozgonyi tagóvoda

Rozgonyi tagóvoda

Rozgonyi tagóvoda

Rozgonyi tagóvoda

Rozgonyi tagóvoda

Rozgonyi tagóvoda

Rozgonyi tagóvoda

Rozgonyi tagóvoda

Rozgonyi tagóvoda

Rozgonyi tagóvoda

Rozgonyi tagóvoda