Nagykanizsa Központi Óvoda

Rózsa tagóvoda

Központi Rózsa tagóvoda

A gyermek fejlődése szempontjából
döntő fontosságú, hogy érezze,
nemcsak szeretik,hanem
olyannak szeretik, amilyen.
/ Hermann Alice /

A Központi Óvoda Rózsa tagóvodája 1976-77-ban épült panel épület, amelynek középpontjában egy jól felszerelt tornatermet alakítottunk ki óvodásaink számára. Az udvarunk tágas, folyamatos korszerűsítéssel és felújítással igyekszünk biztosítani a sokoldalú játszóteret.
Intézményünkben 6 csoport működik, amelyek a homogén (tiszta kis-, közép- és nagy) csoportok mellett – illeszkedve a hozzánk beíratott gyermekek korához – vegyes csoportok is megtalálhatóak. A csoportbeosztásnál igyekszünk figyelembe venni szülői igényeket.
Óvodánkban 12 óvodapedagógus, 2 pedagógiai asszisztens, 8 dajka és 1 kisegítő alkalmazott dolgozik heti váltott műszakban. Valamennyi dolgozót a gyermekek szeretete és elfogadása jellemzi. Viselkedésünkkel empátiát, tiszteletet, megértést és toleranciát adunk gyermekeinknek és családtagjaiknak.
Óvodánkban a gyermeket - a családi nevelést tisztelve, kiegészítve - szeretetteljes, derűs, érzelmi biztonságot adó légkörben neveljük. A kisóvodások számára a legfontosabb, hogy szeretetteljes és nyugodt légkörben el-és befogadó környezetben teljenek napjaik, ahol a nyugodt játék feltételei adottak. A nagyobb gyermekekben a kialakult szokásrendszer már biztosítja, hogy egymásra odafigyeljenek. Életkoruknál, érdeklődésüknél fogva kitágul számukra a világ.
Óvodánk specialitása, hogy játszószoba rendszert működtetünk. A nagycsoportos gyermekek szabadon választhatják részt szeretnének-e venni ebben. Lehetőségük van heti két alkalommal a torna-, a zene- és a kézműves szobában játékos tevékenységben részt venni. Ez segíti az egyéni érdeklődési területek kialakulását, fejlesztő és tehetséggondozó is egyben.

Nevelésünkben kiemelt szerepe van a fenntarthatóságra nevelés területeinek:

  • Nagy hangsúlyt fektetünk az egészségnevelésre, a testi és lelki egészség óvására, az óvodásaink egészségtudatos szemléletének alakítására. Lakótelepi óvodaként fontosnak tartjuk gyermekeink fokozott mozgásigényének kielégítését. Szülői támogatással zöldség-gyümölcs tízórait biztosítunk gyermekeink számára.
  • Óvodánk háromszoros Zöld Óvoda címmel büszkélkedik. Nevelésünkben dominálnak a környezettudatosságra, környezetvédelemre vonatkozó szokások és ismeretek. Szeretnénk, hogy gyermekeink megismerjék és megszeressék az őket körülvevő világot. Érdeklődők, fogékonyak legyenek az őket körülvevő világra, tisztelettel forduljanak irányába.
  • Óvodai mindennapjainkba és programjainkba is beépítettük és fenntartjuk a magyar népi hagyományokat. Kialakítjuk gyermekinkben a magyarságtudatot, a hazaszeretetre neveljük őket.

Célunk az, hogy óvodásaink szeressenek mozogni, kötődjenek a természethez, tudjanak rácsodálkozni a szépre. Legyenek boldog, testileg és lelkileg egészséges gyermekek. Az óvodai élet végén pedig nyitottan, magabiztosan, felkészülten induljanak az iskolába.

Erdős Sándorné
tagóvoda-vezető
Dr. Zibriczky Zoltánné
óvoda pedagógus
Illés Margaréta
óvoda pedagógus
Kómár Tünde
óvoda pedagógus
Molnár Csabáné
óvoda pedagógus
Murvai Gerda
óvoda pedagógus
Nagyné Bánfi Edit
óvoda pedagógus
Pappné Balázs Ágnes
óvoda pedagógus
Pintér Dóra
óvoda pedagógus
Bedőné Tischler Anna Mária
dajka
Fehér Tiborné
dajka
Kercsmarics Renáta
dajka
Novák-Bujtor Natália
dajka
Tulézi Tímea
dajka
Tulézi Marianna
pedagógiai asszisztens
Nagy Nikolett
technikai alkalmazott

Az óvodában is kitűnhet már, hogy egy gyermek tehetségesebb valamiben. A mindennapi óvodai életünk során megfigyeléssel, objektív szempontok alapján igyekszünk beazonosítani a tehetségcsírákat. Számukra folyamatos segítéssel, fejlesztő környezettel és sokoldalú tevékenységi formával biztosítjuk a fejlődés lehetőségét. Célunk az óvodai tehetséggondozásban a gyermek adottságaink kibontakoztatása, a fejlődés - a tanulás iránti érdeklődésének felkeltése, a komplex személyiségfejlesztés. Elengedhetetlen a szülők megnyerése és az együttműködése a sikeres megvalósításhoz. Mind erről személyesen egyeztetünk a szülőkkel.
2017. őszétől pályázati támogatással Rózsa Kuckó néven egy tehetséggondozó műhelyt működtetünk. A program három tehetségterületet érint: térbeli-vizuális, interperszonális és intraperszonális területeket. Tevékenységi rendszerét tekintve a térbeli -vizuális tehetségterület a meghatározó.
A Rózsa Kuckó tagjai azok a nagyóvodás (5-7 éves) gyermekeinket, akiket folyamatában megfigyelünk, és a vizuális területen tehetségcsíra beazonosításuk megtörtént.
A Rózsa Kuckóba járó gyermekek személyiségének alakítása és komplex fejlesztése tehetséggondozásunk célja: A személyiség alakítása egyén érdeklődés alakításával és megerősítésével, az erősségek tudatosításával, az énkép alakításával az önbizalom fejlesztésével, gyengeségek kompenzálásával és fejlesztésével.
Feladatunk, hogy tervszerűen felépítetten, de gazdag tevékenységi formákat biztosítunk a részt vevő gyermekeknek. Élmény és felfedezés központúságot valósítsunk meg.
A gyermekek számára lehetőséget adunk a bemutatott és kipróbált kézműves technikák kipróbálására és gyakorlására, a spontán és irányított megfigyelésekre, egyéni felfedezésekre, rácsodálkozásra. A művészek (festőművész és keramikus) látogatásával célunk elsősorban a rácsodálkozás élményének biztosítása, közvetve pedig egy ösztönző minta adása a gyermekek számára.
Nevelésünkben kiemelt a természet iránti pozitív attitűd alakítása, ezért élményt adó lazító programként a három évszakban ugyanazon környezet élményszerű megélése a célunk, miközben megfigyelünk, összehasonlítunk, következtetünk. (Csónakázó-tó, helyi természeti értékünk.)
A záró lazító elemmel egy csúcsélményt szándékozunk a Rózsa Kuckó tagjai számára biztosítani. A rácsodálkozást biztosítja Kendli major nosztalgia parasztudvara, ahol egy 100 éves időutazást lehet megélni háziállatokkal, régi paraszti eszközökkel és tájházzal, miközben a szomszédos művésztelep állandó kiállítása változatos technikákkal egy vizuális kiállítás.
Terveink szerint, a Kreatív Kuckó egy óvodai kiállítással mutatja be az éves munkáját, ahol a gyermeki produktumok mellett élmények fényképsorozatokkal való dokumentálása.

Rózsa Kuckó beszámolója
Tehetség műhely beszámoló 2020/2021 képgalériával
Kincses Kultúróvoda 2020 pályázat beszámolója

Neve: Rózsa úti Óvodáért Alapítvány
Címe: 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7.
Adószám: 18960985-1-20
Számlaszám: 11749015-20037714

Alapítványunk 1999-ben alakult, többnyire ma is aktív óvónőként dolgozó kolléganőink kezdeményezésére és támogatásával.
Célja a Nagykanizsa Központi Óvoda Rózsa Tagóvodája szakmai munkájának támogatása, a szakmai munkát segítő tárgyi eszközök javítása. A következő területek kerültek kiemelésre: esztétikus és modern óvodai környezet megteremtése, a gyermekek egészséges életmódra nevelése, környezetvédelem fontosságának felismerése és környezettudatosságra nevelés, és a nevelési munkában résztvevők képzése.
Alapítványunk kuratóriumának elnöke Papp Ferenc. Alapítványunk elsősorban a szülői közösség támogatásával és az adó 1% -nak felajánlásából működik.

Cím: 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7

Intézmény-vezető: Erdős Sándorné

Telefonszám: +36-30-400-4556, +36-93-317-448

E-mail cím: rozsaovi7@vipmail.hu

Rózsa tagóvoda

Rózsa tagóvoda

Rózsa tagóvoda

Rózsa tagóvoda

Rózsa tagóvoda

Rózsa tagóvoda

Rózsa tagóvoda

Rózsa tagóvoda

Rózsa tagóvoda

Rózsa tagóvoda

Rózsa Kuckó - Kuckóalapítás

Rózsa Kuckó - Kuckóalapítás

Rózsa Kuckó - Őszi kirándulás a Csónakázó-tónál

Rózsa Kuckó - Őszi kirándulás a Csónakázó-tónál

Rózsa Kuckó - Téli kirándulás a Csónakázó-tónál

Rózsa Kuckó - Téli kirándulás a Csónakázó-tónál

Rózsa Kuckó - Téli berek élményeink

Rózsa Kuckó - Téli berek élményeink

Rózsa Kuckó - Tavaszi kirándulás a Csónakázó-tónál

Rózsa Kuckó - Tavaszi kirándulás a Csónakázó-tónál

Rózsa Kuckó - Csónakázó-tavi élményeim, kupakkép

Rózsa Kuckó - Csónakázó-tavi élményeim, kupakkép

Rózsa Kuckó - Bőrmozaik kép

Rózsa Kuckó - Bőrmozaik kép

Rózsa Kuckó - Én is lehetek festőművész - egyéni kép készítése

Rózsa Kuckó - Én is lehetek festőművész - egyéni kép készítése

Rózsa Kuckó - Festőművész

Rózsa Kuckó - Festőművész

Rózsa Kuckó - Itt a farsang! Kasírozás - elkészültek az álarcok.

Rózsa Kuckó - Itt a farsang! Kasírozás - elkészültek az álarcok.

Rózsa Kuckó - Keramikus művész járt nálunk.

Rózsa Kuckó - Keramikus művész járt nálunk.

Rózsa Kuckó - Nemezelés

Rózsa Kuckó - Nemezelés

Rózsa Kuckó - Mindent kipróbálunk - Kendlimajor

Rózsa Kuckó - Mindent kipróbálunk - Kendlimajor

Rózsa Kuckó - Kuckós büszkeségeink

Rózsa Kuckó - Kuckós büszkeségeink