2018
Feb
07

Állásajánlat

Egyéb technikai munkakör - Miklósfa Tagóvoda - Nagykanizsa Gárdonyi u. 10.
Óvodapedagógus - Kossuth Tagóvoda - Nagykanizsa Kossuth tér. 6.
Óvodapedagógus - Pipitér Tagóvoda - Nagykanizsa Bajcsy Zs. u. 67.
2017
Jun
26

Állásajánlat

Óvodapedagógus - Hétszínvirág Tagóvoda - Nagykanizsa Corvin u. 2.
Óvodapedagógus - Pipitér Tagóvoda - Nagykanizsa Nagyrác u. 26.
Óvodapedagógus - Pipitér Tagóvoda - Nagykanizsa Nagyrác u. 26.
Óvodapedagógus - Pipitér Tagóvoda - Nagykanizsa Törökvári u. 94.
Óvodapedagógus - Pipitér Tagóvoda - Nagykanizsa Bajcsy-Zs. u. 67.
Dajka - Székhelyóvoda - Nagykanizsa Rózsa u. 7.
Dajka - Kertvárosi Tagóvoda - Nagykanizsa Csokonai u. 5.
2017
Ápr
19

Állásajánlat

Tagóvoda vezető - Attila tagóvoda
Tagóvoda vezető - Csokonai tagóvoda
Tagóvoda vezető - Kossuth tagóvoda
Tagóvoda vezető - Rozgonyi tagóvoda
Óvodapedagógus - Rózsa tagóvoda
Karbantartó
2017
Már
19

Közlemény a 2017/2018. nevelési évre vonatkozó óvodai jelentkezésekről

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2017/2018-as nevelési évre (2017. szeptember 1. – 2018. augusztus 31.) vonatkozó óvodai jelentkezésre

2017. április 5 – 6. 8-17 óra között

kerül sor. Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Óvodába jelentkezhet az okmányai szerint Nagykanizsán, valamint Fűzvölgy, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Liszó és Sormás községek területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező óvodás korú kisgyermek. A jelentkezés helye a kötelező felvételt biztosító vagy a szülő által választott óvoda. Az óvodai felvételi körzetek jelen közlemény mellékletét képezik. Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda székhely és tagintézményei egyaránt jogosultak az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására is, valamint igény esetén magyar nyelven nemzetiségi nevelést biztosíthatnak.

A felvételről, az óvodai jogviszony keletkezéséről a férőhelyek ismeretében Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda vezetője dönt, melynek eredményéről a szülőket 21 munkanapon belül, legkésőbb 2017. április 27-ig írásban értesíti. Beiratkozáskor abban az óvodában kell a szülőnek megjelennie, ahova felvételt nyert a gyermeke.

A beiratkozás időpontja: 2017. május 3 – 4. 8 –17 óra

A jelentkezéskor és a beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány vagy útlevél) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
 • a gyermek kötelező védőoltásokat tanúsító oltási kiskönyvét, vagy oltásról szóló orvosi igazolást
 • sajátos nevelési igényű gyermek jelentkezése esetén a szakértői véleményt,
 • nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást igazoló okmányokat

Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulás elnökének címezve, de a döntést hozó óvoda címére „Jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, vagy Érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban” megnevezésű formanyomtatványon kell 1 példányban írásban benyújtani. A nyomtatvány beszerezhető bármelyik tagóvodában, vagy letölthető a www.nagykanizsa.hu oldalról. Az óvoda vezetője a kérelmet annak beérkezésétől számított 3 napon belül továbbítja az elnök részére. A benyújtott kérelem tárgyában az elnök az Nkt. 37. § (3) bekezdése és a 38. § (1) bekezdése alapján hoz döntést. A szülő az Nkt. 38. § (4) bekezdése alapján jogszabálysértésre hivatkozással a fenntartó döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti a közléstől számított harminc napon belül.

Az óvodába kötelező beíratni azokat a gyerekeket, akik 3. életévüket 2017. augusztus 31-ig töltik be, és még nem járnak óvodába. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője nyilvántartása alapján értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek is, akik a 2017/2018. nevelési év során lesznek 3 évesek. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (1) bekezdése lehetővé teszi azon gyermekek óvodai felvételét is, akik a harmadik életévüket a felvételétől számított fél éven belül betöltik, feltéve, hogy minden hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Jogorvoslati kérelem
Körzetek listája

Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulás

2017
Feb
10

Nyílt napok a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda tagóvodáiban

Palini Tagóvoda
2017. április 1. szombat 9-11:30-ig

Attila Tagóvoda
2017. február 16. és 23. csütörtök 16.30-17.30-ig “Itt a farsang áll a bál, az Attila Óvoda téged vár!” Szeretettel várjuk a leendő óvodásokat és szüleiket farsangi óvoda-betekintőre.

Micimackó Tagóvoda
2017. március 21. kedd délelőtt

Rózsa Székhelyóvoda
2017. március 28-30. kedd-szerda-csütörtök egész nap bejelentkezés alapján – Erdős Sándorné 30/400-4556

Kossuth téri Tagóvoda
2017. március 29. szerda 15-17-ig óvodakóstolgató program, nyílt délután

Hétszínvirág Tagóvoda
2017. március 21. kedd 9-11-ig

Hevesi Tagóvoda
Intézményünk tárt kapukkal várja a kedves szülőket bármely napon, előzetes egyeztetés alapján. Ekkor betekinthetnek óvodai életünkbe, a csoportok játékidejébe, szervezett tevékenységekbe.
Gyarmatiné Sonkoly Erika 30/632-6982

Pipitér Tagóvoda
A Pipitér Tagóvoda minden telephelyén a tanév minden napján nyílt nap van előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés után. Németh Zoltánné 20/356-8330

Vackor Tagóvoda
A Vackor Tagóvodában előzetes bejelentkezés alapján a tagóvoda vezető mutatja be az óvodát az érdeklődő szülőknek. Lenkovits Szilvia 30/617-7631

Miklósfai Tagóvoda
2017. március 30. csütörtök

Rozgonyi Tagóvoda
A Rozgonyi Tagóvodában az érdeklődő szülőket előzetes bejelentkezés alapján fogadjuk.
Havasiné Andrasek Magdolna 30/378-8414, 93/311-072

Kertvárosi Tagóvoda
A Kertvárosi Tagóvoda 2017.február 22-én és 24-én várja az érdeklődő szülőket.
Nagy Bernadett 20/324-5780

2017
Feb
09

Állásajánlat

Óvodapedagógus - Miklósfai tagóvoda
Óvodapedagógus - Micimackó tagóvoda
2017
Feb
06

Állásajánlat

Pedagógiai asszisztens - Miklósfai tagóvoda
2017
Jan
23

Állásajánlat

Tagóvodavezető - Attila tagóvoda
2016
Szep
5

Állásajánlat

Óvodapedagógus - Micimacikó tagóvoda
Óvodapedagógus - Miklósfai tagóvoda
Óvodapedagógus - Kertvárosi tagóvoda
Óvodapedagógus - Kossuth téri tagóvoda
Óvodapedagógus - Hétszinvirág tagóvoda
2016
Júl
3

Állásajánlat

Óvodapedagógus - 8800 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 10.
Óvodapedagógus - 8800 Nagykanizsa, Szent Imre u. 14.
Óvodapedagógus - 8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 6.
2016
Jún
20

Állásajánlat

Óvodapedagógus - Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda
Óvodapedagógus - Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda
Óvodapedagógus - Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Hevesi Tagóvoda
Óvodapedagógus - Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Kertvárosi Tagóvoda
Óvodapedagógus - Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Rózsa Tagóvoda
Óvodapedagógus 2 - Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Rózsa Tagóvoda
Óvodapedagógus 3 - Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Rózsa Tagóvoda
Óvodapedagógus - Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Rozgonyi Tagóvoda
Óvodapedagógus - Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Vackor Tagóvoda
Dajka - Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Vackor Tagóvoda
2016
Jún
01

Állásajánlat

Tagóvoda vezető - Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda
Intézményvezető helyettes - Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda
Általános intézményvezető helyettes - Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda
2016
ápr
1

Közlemény a 2016/2017. nevelési évre vonatkozó óvodai jelentkezésekről

Letöltés
2016
már
30

Kötelező felvevő körzetek

Letöltés
2016
feb
29

Nyílt napok a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda tagóvodáiban

Palini Tagóvoda

2016. április 2. szombat
9-11:30-ig

 

Attila Tagóvoda

2016. március 22. és 23.
kedd, szerda

 

Micimackó Tagóvoda

2016. március 22.
szerda délelőtt

 

Rózsa Székhelyóvoda

2016. március 30-31.
kedd-szerda egész nap bejelentkezés alapján – Erdős Sándorné 30/400-4556

 

Kossuth téri Tagóvoda

2016. március 16.
szerda 15:30-17:00-ig

 

Hétszínvirág Tagóvoda

2016. március 10.
csütörtök 9-10-ig

 

Hevesi Tagóvoda

Intézményünk tárt kapukkal várja a kedves szülőket bármely napon, előzetes egyeztetés alapján. Ekkor betekinthetnek óvodai életünkbe, a csoportok játékidejébe, szervezett tevékenységekbe.
Gyarmatiné Sonkoly Erika 30/632-6982

 

Pipitér Tagóvoda

A Pipitér Tagóvoda minden telephelyén a tanév minden napján nyílt nap van előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés után.
Németh Zoltánné 20/356-8330

 

Vackor Tagóvoda

A Vackor Tagóvodában előzetes bejelentkezés alapján a tagóvoda vezető mutatja be az óvodát az érdeklődő szülőknek.
Lenkovits Szilvia 30/617-7631

 

Miklósfai Tagóvoda

2016. március 30.
szerda

 

Rozgonyi Tagóvoda

A Rozgonyi Tagóvodában az érdeklődő szülőket előzetes bejelentkezés alapján fogadjuk.
Havasiné Andrasek Magdolna 30/378-8414, 93/311-072

 

Kertvárosi Tagóvoda

A Kertvárosi Tagóvoda előzetes bejelentkezés alapján a hét minden napján várja az érdeklődő szülőket.
Tóthné Garai Rita 30/815-2605

 

Várjuk az érdeklődő szülőket!

2016
Jan
25

Állásajánlat

Gazdasági ügyintéző - Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda
2015
Nov
03

Állásajánlat

Karbantartó - Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda
2015
Okt
22

Állásajánlat

Óvodapedagógus - Miklósfai tagóvoda
Óvodapedagógus - Pipitér tagóvoda
Óvodapedagógus- Kossuth téri tagóvoda
2015
Szept
21

Állásajánlat

Dajka - Palini tagóvoda
Dajka - Palini tagóvoda
2015
Szept
02

Állásajánlat

Óvodapedagógus - Miklósfai tagóvoda
Óvodapedagógus - Hétszínvirág tagóvoda
2015
Júl
02
2015
Júl
27

Állásajánlat

Óvodapedagógus - Micimackó tagóvoda
2015
Júl
02

Állásajánlat

Óvodapedagógus -Kertvárosi tagóvoda
Óvodapedagógus - Palini tagóvoda
Óvodapedagógus - Hétszínvirág tagóvoda
Karbantartó
2015
Jún
26

Nyári ügyelet

Nyári ügyelet
2015
márc
12

Állásajánlatok 2015

Gyermekvédelmi felelős
Álláshirdetés
2015
febr
18

Óvodai jelentkezések 2015

Óvodai nyíltnapok a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda tagóvodáiban
2015
jan
28

Nyíltnapok

Óvodai nyíltnapok a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda tagóvodáiban
2015
jan
1

Állásajánlatok

Hétszínvirág Tagóvoda Óvodapedagógus
Kossuth téri Tagóvoda Pedagógia asszisztens
Hétszínvirág Tagóvoda Takarító, kisegítő
Pipitér Tagóvoda Takarító, kisegítő
2014
júl
1

Állásajánlatok

Rózsa Székhelyóvoda Tagóvoda Vezető
Miklósfai Tagóvoda Tagóvoda Vezető
Attila Tagóvoda Tagóvoda Vezető
Rózsa SzékhelyóvodaÓvodapedagógus
Attila Tagóvoda Óvodapegadódus
Kertvárosi Tagóvoda Óvodapegadódus
Pipitér Tagóvoda Óvodapegadódus
Pipitér Tagóvoda Óvodapegadódus Bajcsy Zs. E. u.
Kossuth Tagóvoda Óvodapegadódus
Pipitér Tagóvoda Dajka
Pipitér Tagóvoda Takarító, Kisegítő
Pipitér Tagóvoda Takarító, Kisegítő Bajcsy Zs. E. u.
2014
ápr
7

Állásajánlatok

Hétszínvirág Óvoda óvodapedagógus
2014
már
24

Nyílt napok a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda tagóvodáiban

Micimackó Tagóvoda
(Nk, Szent Imre u. 14.)

2014. április 3. csütörtök
8-tól fél 12-ig és délután fé l4-től 17 óráig

 

Rózsa Székhelyóvoda
(Nk, Rózsa u. 7)

2014. április 4. péntek
17 óra bemutatkozás szülőknek
2014. április 5. szombat
9.30-tól – 11.30-ig szülőknek és gyermekeknek együtt játszás

 

Kossuth Tagóvoda
(Nk, Kossuth tér 6.)

2014. április 8. kedd
15.30-tól 17 óráig

 

Hétszínvirág Tagóvoda
(Nk, Corvin u. 2.)

2014. április 9. szerda
9-11 óráig

Palini Tagóvoda
(Nk, Alkotmány u. 79.)

2014. április 12. szombat
9-11.30 óráig

 

Várjuk az érdeklődő szülőket!

2014
már
21

Óvodai jelentkezés 2014.

Körzethatárok
Közlemény a 2014/2015. nevelési évre vonatkozó óvodai jelentkezésekről
2014
feb
27

Állásajánlatok

Hevesi Tagóvoda óvodapedagógus
Hétszínvirág Tagóvoda óvodapedagógus
Pipitér Tagóvoda óvodapedagógus
Rózsa Óvoda dajka
2014
jan
13

Állásajánlatok

Kertvárosi Óvoda óvodapedagógus
2013
nov
11

Állásajánlatok

Hétszínvirág Óvoda dajka
Kertvárosi Óvoda dajka
Attila Óvoda takarító, kisegítő
2013
okt
14

Állásajánlatok

Pipitér Óvoda óvodapedagógus
Attila Óvoda óvodapedagógus
Rózsa Óvoda óvodapszichológus
2012
feb
13

Óvodai és általános iskolai jelentkezések a 2013/2014. tanévre

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2013/2014-es nevelési évre vonatkozó óvodai jelentkezés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata óvodáiban 2013. március  5-6-án történik.
Mindkét napon 8.00 – 17.00 h-ig várják az intézmények a leendő óvodások jelentkezését.
A jelentkezés helye a kötelező felvételt biztosító vagy a szülő által választott óvoda.
A felvételről a férőhelyek ismeretében az intézmények vezetői döntenek, melynek eredményéről a szülőket 8 napon belül írásban értesítik.

Az óvodába kötelező beíratni azokat a gyerekeket, akik 5. életévüket a 2013. évben töltik be és még nem járnak óvodába. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2013. szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek is, akik 3. életévüket 2013. augusztus 31-ig betöltik, vagy akik a 2013/2014. nevelési év során lesznek 3 évesek.
A 2011. évi köznevelésről szóló CXC. törvény 8.§ (1) bekezdése lehetővé teszi azon gyermekek óvodai felvételét is, akik a harmadik életévüket a felvételétől számított fél éven belül betöltik, feltéve, hogy minden hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A jelentkezéshez szükséges okmányok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • gyermekorvosi igazolás
 • lakcím igazolásra alkalmas személyi igazolvány vagy lakcímkártya
 • nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást igazoló okmányok

Körzethatárok

 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Művelődési és Sportosztály

2012
jún
1

Nyári ügyelet

Tisztelt Szülők!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött az óvodák nyári zárva tartásáról, valamint az óvodai nyári ügyelet biztosításáról.
A nyári időszak nyitva tartásának megszervezésekor a szülői igények maximális figyelembevételére törekszik a fenntartó és valamennyi intézmény.

A nyári zárva tartás ideje alatt az ügyelet ellátását
2012. július 2 –  július 20. között
a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Hevesi Óvoda és Rózsa Óvoda tagintézményei,

2012. július 23 – augusztus 17. között
a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Micimackó Óvoda és Rozgonyi Óvoda tagintézményei biztosítják.

Intézményeinkben előzetesen felmérjük a nyári ügyelet iránti  igényeket. Ezt követően történik az ügyeleti étkezési térítési díjak kiszámítása.
A korábbi évekhez hasonlóan az

ügyeleti díjat egy összegben június 15- ig kell befizetni az intézmény  Volksbank Zrt-nél vezetett 14100330-92661549-01000009 számú számlájára.

Amennyiben a gyermek valamilyen ok miatt nem jelenik meg az ügyeleti időszak bármely napján, kérjük feltétlen jelentsék az ügyeletes óvodában,  ellenkező esetben a hiányzást nem áll módunkban figyelembe venni.

Telefonszámok:

Hevesi Óvoda
Rózsa Óvoda  
Micimackó Óvoda
Rozgonyi Óvoda
314-274, 06-30-6326982
317-448, 06-30-4004556
311-167, 06-30-6361387
311-072, 06-30-3788414

A nyári ügyeletben keletkező étkezési térítési díj túlfizetést szeptember hónapban jóváírjuk a szeptemberi étkezésnél.
Az iskolába menő gyermekek esetén kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a térítési díjak visszautalásának érdekében adják meg a számlaszámukat és a számlatulajdonos nevét.  A túlfizetések visszafizetésére szeptember hónapban kerül sor.

 

Böjti Istvánné
intézményvezető

 

2012
feb
14

Óvodai és általános iskolai jelentkezések a 2012/2013. tanévre

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2012/2013-as nevelési évre , tanévre vonatkozó óvodai és iskolai beiratkozás Nagykanizsa Megyei Jogú Város óvodáiban és valamennyi általános iskolájában 2012. március  6-7-én tartjuk.
Mindkét napon 8.00 – 17.00 h-ig várják az intézmények a leendő óvodások és 1. osztályosok jelentkezését.
A jelentkezés helye a kötelező felvételt biztosító vagy a szülő által választott óvoda illetve általános iskola.
A felvételről a férőhelyek ismeretében az intézmény vezetője dönt, melynek eredményéről a szülőket 8 napon belül írásban értesíti.

Az óvodába azok a gyerekek írathatók be, akik 5. életévüket a 2012. évben töltik be és még nem járnak óvodába. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2012. szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek is, akik 3. életévüket 2012. augusztus 31-ig betöltik, vagy akik a 2012/2013. nevelési év során lesznek 3 évesek.

A jelentkezéshez szükséges okmányok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • gyermekorvosi igazolás
 • lakcím igazolásra alkalmas személyi igazolvány vagy lakcímkártya

Általános iskolai felvételre kell jelentkeznie minden nagykanizsai gyermeknek, aki 2012. május 31-ig betölti a hatodik életévét. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 6. § (2) bekezdése alapján a 2005. június 1. és 2006. május 31. között született gyermekek a 2012/13. tanév kezdetén tankötelessé válnak.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya
 • a szülők (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata

Körzethatárok

 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Művelődési és Sportosztály

Copyright (c) Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda 2010 - Minden jog fenntartva