Beszámoló a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda TÁMOP 3.1.5-09/A/2/2010-0133. számú pályázat megvalósulásáról

Pályázat címe: Kompetencia alapú, integrált szemléletű, korszerű pedagógia módszerek elsajátítása, pedagógiai kultúránk megújítása a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda óvodapedagógusai körében

Pályázat megvalósításának ideje: 2010.05.27-2012.09.30.

A nevelőtestületből 5 óvónő kapott lehetőséget 2 éves szakirányú továbbképzésre, melyet sikeresen elvégzett.

A pedagógusok által megszerzett képesítések:
Pánker Judit – Szent István Egyetem – Szakvizsgázott pedagógus projektrendszerű környezeti nevelés szakterületen
Dallos Erika- Szent István Egyetem – Szakvizsgázott pedagógus mentálhigiéné az óvodában szakterületen
Zibriczky Zoltánné – Nyugat-Magyarországi Egyetem – gyermekintézmény-fejlesztő, szakvizsgázott pedagógus (fejlesztőpedagógia)
Lőrincz Sándorné – Nyugat-magyarországi Egyetem – szakvizsgázott pedagógus, mozgásfejlesztés szakterületen
Horváthné Göndör Réka – Eötvös Loránd Tudományegyetem – szakvizsgázott pedagógus, pedagógus gyógytestnevelés szakirányon

A megszerzett tudás, tapasztalat szorosan kapcsolódik Helyi Pedagógiai Programunkhoz, hatékonyan beépülve mindennapi nevelőmunkánkba.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 


Nyertes Európai Uniós pályázat a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvodában

fejlec_uj

Óvodánkban kiemelten kezeljük a környezet tevékeny megismerése és fenntarthatóságra való nevelést. Nevelőtestületünk elkötelezett  ez irányban, hiszen Zöld Óvodaként már több programot szerveztünk óvodánkban a szülők bevonásával is. Ezért pályáztuk meg  a „Referenciaintézmény és felsőoktatási gyakorlóhely „ címet.

A „Sólyomszárny” A környezeti nevelés területén mintaadó pedagógiai gyakorlatok bemutatása a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Attila Óvoda Tagintézményében Nagykanizsán című TÁMOP-3. 1. 7-11/2-2011-0216 jelű pályázatunk 3 000 000 Ft összegű támogatást kapott.
A Projekt megvalósítási időszakának kezdete: 2012.04.01.
A Projekt fizikai megvalósításának határideje: 2012.11.30.
A Projekt megvalósításának határideje: 2012.12.31.

Jó gyakorlataink:

Erdős Sándorné: A múlt öröksége és a fenntarthatóságra nevelés
Célja, hogy olyan élményekhez juttassa az óvodás gyermekeket, amelyre máshol és máskor nincs lehetőségük. Közben olyan szokások, a megfelelő magatartás és viselkedésforma megalapozása a cél, amely megerősíti a természetes és épített környezet, valamint a hagyományos paraszti gazdálkodás iránti tiszteletteljes és harmonikus kapcsolatuk kialakulását.

Németh Zoltánné: Az újjáéledő óvodakertben rejlő lehetőségek
Célja, hogy az óvodakertben végzett tevékenység során olyan értékek épüljenek be a gyermeki személyiségbe, melyek felnőttként garantálják, hogy nyitottabb, környezetünk problémáira aktívabban reagáló egyénekké válnak. Az óvodáskorú gyermekek saját élményű tanuláson keresztül ismerjék meg a közvetlen környezetükben lévő biotópok élővilágát. Váljanak befogadóbbá a környezet szépsége iránt.

Novath Katalin: Tudatos vásárlói szokások alakítása
Célja, hogy tudatosodjon a gyermekekben az egészséges táplálkozás fontossága. Életkoruknak megfelelő szinten sajátítsák el az egészséges táplálkozás alapjait. Tanulják meg a hulladékcsökkentés csökkentés és felhasználás módjait. A gyermekeken keresztül a családok életébe szivárogjon be a tudatosság a vásárlásban,a hulladékkezelésben. Erősödjön a családokkal a partnerkapcsolat.

 

lablec_jobb


Nyertes Európai Uniós pályázat a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvodában

A TÁMOP-3.1.5-09/A - Pedagógusképzések a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben - pályázat kapcsán intézményünk 20.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a „Kompetencia alapú, integrált szemléletű, korszerű pedagógiai módszerek elsajátítása, pedagógiai kultúránk megújítása a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda óvodapedagógusai körében” címmel.

A projekt megvalósításának kezdete: 2010. május 01.
befejezése: 2012. október 01.

A nevelőtestületből 5 óvónő kap lehetőséget 2 éves szakirányú továbbképzésen az alábbi témakörökben:

  • Projektrendszerű környezeti nevelő, Szent István Egyetem Pedagógiai Kar Szarvas, Kertvárosi Óvoda
  • Gyermekintézmények szakmai fejlesztése, Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron, Rózsa Óvoda
  • Egészségfejlesztés, mentálhigiéne, Szent István Egyetem Pedagógiai Kar Szarvas, Micimackó Óvoda
  • Mozgásfejlesztés, Nyugat Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Győr, Hevesi Óvoda
  • Gyógytestnevelés, Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanító és Óvóképző Kar Budapest, Kossuth-téri Óvoda

A megszerzett tudás, tapasztalat szorosan kapcsolódik Helyi Pedagógiai Programunkhoz, hatékonyan beépülve mindennapi nevelőmunkánkba.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

Böjti Istvánné óvodavezető
Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda

 

 

Copyright (c) Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda 2010 - Minden jog fenntartva